رفتن به محتوای اصلی
x

طرح دوره  بالینی یا course plan

سال تحصیلی:  1403-1402

ماه: مهر لغایت آبان 1402

گروه آموزشی: كودكان

دوره: مهر لغایت آبان 1402

نام درس: كارآموزي 1

شماره درس : 31111116

نام مسوول دوره: خانم دکتر پریسا ایروانی

مکان برگزاری دوره: 

روزهای سه شنبه سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین (ع)

روزهای پنجشنبه کلاس درس شماره 14 دانشکده پزشکی

شروع و پایان دوره: 1402/7/1 لغایت 1402/8/30

طول دوره: 60 روز

آدرس دفتر گروه: مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين(ع)- طبقه دوم

تلفن دفتر گروه: 03133868247

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: شنبه لغايت چهارشنبه- 7 لغايت 14

Email: -

هدف کلی دوره:

آموزش مهارت هاي لازم جهت استدلال و تصميم گيري باليني توسط فراگيران محترم به نحوي است كه تشخيص، درمان و اداره بيماران به نحو مطلوبي صورت پذيرد.

اهداف اختصاصی دوره:

در این دوره دانشجو قادر خواهد شد علاوه بركسب دانش لازم در زمينه بيماري هاي آن بخش، مهارتهاي باليني لازم در زمينه نحوه گرفتن شرح حال، معاينات باليني و ارتباط صحيح و منطبق بر اخلاق اسلامي و حرفه اي را پيدا نمايد و با تحليل و تفسير اطلاعات كسب شده، تشخيص هاي افتراقي بيمار را مطرح نمايد و با کمک ساير اعضاء تيم پزشکي نقش مؤثري در کاهش تألمات بيماران و ارتقاء سلامت  آنان ايفاء نمايد.

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

1402/7/3

عفونت های دستگاه تنفسي فوقاني

(سرماخوردگي،كروپ، اپي گلوتيت و جسم خارجی)

آقاي دكتر كيوانفر

8-9 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع)

-

croup

-

2

1402/7/3

گرفتن شرح حال و معاينه فيزيكي کودک

خانم دکتر سعیدی

9-10 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع)

-

History

-

3

1402/7/3 برخورد با کودک بدحال- اسهال مانا خانم دکتر ورد 10/5-11/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع)

-

 

-

4 1402/7/3 استئوميليت و آرتريت سپتيك آقای دکتر مصطفوی 11/5-12/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) - Osteomyelitis -

5

1402/7/4

بلوغ طبیعی و

نشانه های بلوغ طبیعی و غیرطبیعی

خانم دکتر مستوفی زاده

8-9 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع)

-

-

-

6 1402/7/4 دل درد در کودکان خانم دکتر فاموری 9-10 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) - dard -
7 1402/7/4 درماتیت اتوپیک- بیماری سرم آقای دکتر مازیار رحیمی 10/5-11/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) -

Atopic

Serum

-
8 1402/7/4 پنوموني-برونشيوليت عفونت دستگاه تنفسی تحتانی  در کودکان آقاي دكتر رئيسي 11/5-12/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) -

ponomoni

boronsheyolit

-
9 1402/7/5 پلي اوري در كودكان آقاي دكتر مديحي 8-9 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) - - -
10 1402/7/5 اوليگوري و نارسايي كليه در كودكان آقاي دكتر مديحي 9-10 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) - -  
11 1402/7/5 تغذیه و مایع درمانی در کودکان آقای دکتر مریخی 10/5-11/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) - - -
12 1402/7/5 اسهال و استفراغ در كودكان آقای دکتر صانعیان 11/5-12/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) - Diarrhoea  
13 1402/7/6 انواع آنمي در كودكان خانم دکتر رئیسی 8-9 کلاس شماره 15 دانشکده پزشکی - -  
14 1402/7/6 معاینه نوزاد سالم ترم و مراقبت های اولیه اتاق زایمان خانم دکتر بدیعی 9-10 کلاس شماره 15 دانشکده پزشکی - Newborn -
15 1402/7/6 سياه سرفه آقاي دكتر حمید رحیمی 10/5-11/5 کلاس شماره 15 دانشکده پزشکی - pertuses -
16 1402/7/6 تب روماتیسمی و اندوکاردیت آقای دکتر حمید رحیمی 11/5-12/5 کلاس شماره 15 دانشکده پزشکی -

undocardit

romatism

-
17 1402/7/13 تب در کودکان خانم دکتر پورمقدس 8-9 کلاس شماره 15 دانشکده پزشکی - Fever -
18 1402/7/13 سل در کودکان خانم دکتر پورمقدس 9-10 کلاس شماره 15 دانشکده پزشکی -

TB 1

TB 2

 
19 1402/7/13

آشنایی با بیماری های مادرزادی قلب

(بیماری های غیرسیانوتیک)

خانم دکتر مهدوی 10/5-11/5 کلاس شماره 15 دانشکده پزشکی - CHD  
20 1402/7/13 کهیر، آنژيوادم، آنافیلاکسی آقای دکتر سعدی نژاد 11/5-12/5 کلاس شماره 15 دانشکده پزشکی - anafilakcy -
21 1402/7/18 بروسلوز خانم دکتر عمادالاسلامی 8-9 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) - Brucellosis -
22 1402/7/18 آسم خانم دکتر مؤمن 9-10 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) - asthm -
23 1402/7/18 گوش، سرفه و تنفس سخت براساس مانا خانم دكتر ایروانی 10/5-11/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) - mana -
24 1402/7/18

یبوست در کودکان

آقای دکتر خادمیان 11/5-12/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) - Hirschsprung -
25 1402/7/20 انواع زردي در كودكان آقاي دكتر صادق نیا 8-9 کلاس شماره 15 دانشکده پزشکی - Bilirubin -
26 1402/7/20 عفونت در نوزادان آقای دکتر محمدی زاده 9-10 کلاس شماره 15 دانشکده پزشکی - infections -
27 1402/7/20 تغذیه با شیرمادر، مشاوره مادر شیرده، بیماری های تغذیه با شیرمادر، مشاوره مادر شیرده، بیماری های مادر و مصرف داروها در دوران شیردهی آقاي دكتر بركتين 10/5-11/5 کلاس شماره 15 دانشکده پزشکی - milk mother -
28 1402/7/20 تغذیه و مایع درمانی در نوزادان خانم دکتر استکی 10/5-11/5 کلاس شماره 15 دانشکده پزشکی - taghzieyeh -
29 1402/7/25

آشنایی با الگوهای تکامل طبیعی و غیرطبیعی، ابزارهای ارزیابی نمو در کودکان با توجه به برنمه کشوری کودک سالم و early child development

آقای دکتر یقینی 8-9 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) - takamol -
30 1402/7/25 گلومرولونفریت و سندرم نفروتیک در كودكان خانم دکتر قیصری 9-10 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) - PSGN-nephrotic -
31 1402/7/25 هیپوتیروئیدی در کودکان خانم دکتر هاشمی پور 10/5-11/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) - hypo -
32 1402/7/25 نارسایی قلب در کودکان آقای دکتر قادریان 11/5-12/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) - Heart -
33 1402/7/27

آشنایی با بیماری های مادرزادی قلب

(بیماری های سیانوتیک)

خانم دکتر دهقان 8-9 کلاس شماره 15 دانشکده پزشکی - CHD -
34 1402/7/27 تشنج و هیپوگلیسمی در نوزادان آقای دکتر آرمانیان 9-10 کلاس شماره 15 دانشکده پزشکی -

Seizures,

Hypoglycemia

-
35 1402/7/27 هپاتواسپلنومگالی و لنفادنوپاتی در کودکان آقای دکتر قنوات 10/5-11/5 کلاس شماره 15 دانشکده پزشکی -

Splenomegaly

lymphadenopath

-
36 1402/7/27 دیسترس تنفسی، آپنه و سیانوز در نوزادان آقای دکتر ایران پور 11/5-12/5 کلاس شماره 15 دانشکده پزشکی - Pulmonary -
37 1402/8/2

آشنایی با مشکلات تغذیه ای شایع در کودکان و نوجوانان (FTT، چاقی و کمبود ریزمغذی ها)

خانم دكتر سعیدی 8-9 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) - FTT -
38 1402/8/2 هپاتيت در كودكان آقاي دكتر نصری 9-10 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) - Hepatitis -
39 1402/8/2 هیپوکلسمی و ریکتز در کودکان و نوزادان خانم دكتر هاشمی 10/5-11/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) -

rickets

Hypoglycemia.

-
40 1402/8/2 ديابت قندي و DKA خانم دكتر رستم پور 11/5-12/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) -

Diabet

DKA

-
41 1402/8/9 تغذیه از 6 ماهگی تا بلوغ با توجه به برنامه کشوری کودک سالم خانم دکتر صالح 8-9 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) - taghzeieh -
42 1402/8/9 فلج شل حاد در کودکان آقای دکتر قضاوی 9-10 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) - Floppy -
43 1402/8/9 تشنج در کودکان آقای دکتر نصیری 10/5-11/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) - Seizures -
44 1402/8/9 لنگش مزمن در کودکان آقای دکتر جاری 11/5-12/5 سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) - Mozmen -
45 1402/8/11 اختلالات انعقادي در كودكان آقای دکتر یوسفیان 8-9 کلاس شماره 15 دانشکده پزشکی - Bleeding -
46 - کاوازاکی خانم دکتر عمادالاسلامی سامانه نوید self reading - - -
47 - دیفتری و کزاز آقای دکتر مصطفوی سامانه نوید self reading - - -
48 - سردرد خانم دکتر حسینی سامانه نوید self reading - sardard -
49 - اسهال مزمن آقای دکتر خادمیان سامانه نوید self reading -

diarrhea 1

diarrhea 2

-
50 - بیماری های انگلی روده خانم دکتر عمادالاسلامی سامانه نوید self reading - - -
51 -

بیماری های شایع ویروسی بثوری

(سرخک، مخملک، روئولا، آبله مرغان)

آقای دکتر مصطفوی سامانه نوید self reading - - -
52 - عفونت ادراری در کودکان آقای دکتر مریخی سامانه نوید self reading - - -
53 -

بیماری های انگلی شایع

(کالاآزار و مالاریا)

خانم دکتر پورمقدس سامانه نوید self reading - kala-azar -
54 - سندرم های شایع ژنتیکی خانم دکتر طاهری سامانه نوید self reading -

Genetic 1

Genetic 2

Genetic 3

-
55 -

عفونت های باکتریایی دستگاه تنفسی فوقانی

(اوتیت مدیا، سینوزیت، فارنژیت)

آقای دکتر حمید رحیمی سامانه نوید self reading -

synosite

synosite1

-
56 - علائم شایع بیماری های متابولیک ارثی خانم دکتر مستوفی زاده سامانه نوید self reading - -  
57 - فشارخون بالا در کودکان آقای دکتر مریخی سامانه نوید self reading - -  
58 - ارتقاء سلامت کودکان در زمینه پیشگیری از حوادث، مسمومیت و سوختگی، بیماری های واگیر و غیرواگیر خانم دکتر صالح سامانه نوید self reading -

salamat 1

salamat 2

-
59 - هنوخ در کودکان خانم دکتر اصلانی سامانه نوید self reading - Henokh -
60 - آشنایی با علائم شایع بیماری های بدخیم در کودکان آقای دکتر یوسفیان سامانه نوید self reading - Malignancy -
61 - آشنایی با برنامه واکسیناسیون آقای دکتر حمید رحیمی سامانه نوید self reading -

vacsan

vacsan1

Immunization

-
62 - سالمونلوز آقای دکتر مصطفوی سامانه نوید self reading - - -
63 - بیماری های شایع ویروسی غیربثوری آقای دکتر مصطفوی سامانه نوید self reading - - -
64 - هیپرتیروئیدی در کودکان خانم دکتر هاشمی پور سامانه نوید self reading - hyper  

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

- - - - -

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

کلاس های حضوری- اسلایدهای بارگزاری شده در سامانه نوید

منابع فرعی درس:

استنشیال نلسون

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)                                  بارم: 2 نمره

برگه های شرح حال که در پایان هر بخش کارآموز تکمیل و توسط اتند تایید می شود، 2 نمره از 20 نمره کارآموزی بخش می باشد.

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)                                                                                             بارم: 20 نمره

آزمون تئوری: با توجه به تعداد زیاد مباحث دوره کارآموزی 1 در طول دوره دو آزمون میان ترم و پایان ترم از کلاس های حضوری، مباحث بارگزاری شده در سامانه نوید به صورت سؤالات تستی چهار جوابه برگزار می شود که جمع نمرات این دو آزمون به عنوان نمره تئوری کارآموزی 1 در نظر گرفته می شود.

آزمون عملی: در پایان دوره از مباحثی که به عنوان مباحث آسکی در سامانه نوید بارگزاری شده است و بیماری های شایع کودکان که کارآموز 1 در بخش مشاهده می کند، آزمون آسکی به صورت Power point برگزار می شود که این آزمون 10 نمره از نمره عملی کارآموزی 1 را شامل می شود. 10 نمره دیگر شامل 8 نمره، نمرات 4 راند آموزشی و 2 نمره، نمره برگه های شرح حال که در پایان هر بخش کارآموز تکمیل و توسط اتند تایید می شود، می باشد.

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 1. كليه كارآموزان در طي دوره 2 ماهه كارآموزي 1 به مدت 8-6 هفته در بخش هاي آموزشي حضور خواهند داشت.
 2. ساعت حضور دانشجويان در بخش هاي آموزشی از ساعت 7 صبح لغايت 13 روزهای شنبه لغایت پنج شنبه مي باشد.
 3. كليه دانشجويان موظفند ظرف 48 لغايت 72 ساعت پس از پايان دو هفته حضور در بخش هاي آموزشي گروه نمرات خود را به دفتر گروه تحويل و يا از ارسال نمره توسط اساتيد محترم اطمينان حاصل نمايند.
 4. کلیه دانشجویان موظف به شرکت برنامه های آموزشی گروه به شرح زیر می باشند:

     مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع):

    morning reprot روزهای زوج از ساعت 8 لغایت 8/5 صبح

   Case presention روزهای یکشنبه از ساعت 8 لغایت 9 صبح

   ژورنال کلاب روزهای دوشنبه بجز آخرین دوشنبه ماه از ساعت 8/5 لغایت 9 صبح

   کنفرانس هفتگی روزهای چهارشنبه از ساعت 8/5 لغایت 9 صبح

   مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س):

  morning report روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 8/5 لغایت 9 صبح

  Case presention روزهای دوشنبه سوم و چهارم هر ماه از ساعت 8/5 لغایت 9 صبح

  ژورنال کلاب دوشنبه های اول و دوم هر ماه از ساعت 8/5 لغایت 9 صبح

5. كليه دانشجويان در زمان حضور در بخش هاي آموزشي حداقل تجهيزات معاينه شخصي شامل استتوسكوپ و چراغ قوه و ترجيحاً اتوسكوپ همراه داشته و از روپوش سفيد مناسب که اتيكت بر روی آن نصب است استفاده نمایند

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

 1. در صورتي كه غيبت دانشجو در بخش هاي كارآموزي از ساعات حضور در بخش بيشتر باشد و موجه تشخيص داده شود بخش عملي اطفال حذف و در صورتي كه غيرموجه باشد نمره صفر در نظر گرفته مي شود.
 2. به ازاي هر روز غيبت غير موجه در يك بخش يك نمره از نمره نهايي درس كسر مي شود. بديهي است در صورتي كه كسر نمره به علت غيبت غيرموجه باعث شود كه نمره نهايي به كمتر از 12 برسد دانشجو در آن درس مردود خواهد شد.
 3. غيبت در كلاس درس تئوري نبايد از  كل ساعات درس تئوري بيشتر باشد. در اين صورت اگر غيبت وي موجه تشخيص داده شود درس تئوري وي حذف مي شود و اگر غيبت غير موجه باشد نمره صفر براي وي منظور خواهد شد. غيبت تا سقف مشخص شده در صورتي مجاز خواهد بود كه با ارائه مدارك مستند و تشخيص استاد موجه شناخته شود.
 4. به ازاي هر جلسه غيبت غيرموجه دانشجو در كلاس هاي درس تئوري براساس نظر گروه و با توجه به تعداد ساعات درس از نمره نهايي درس تئوري كسر خواهد شد. بديهي است در صورتي كه كسر نمره به علت غيبت غيرموجه باعث شود كه نمره نهايي به كمتر از 12 برسد دانشجو در آن درس مردود خواهد شد.
 5. غيبت در کنفرانس هاي آموزشي گروه نبايد از ساعات کنفرانس هاي گروه بيشتر باشد. در صورتي كه غيبت كارآموز بيش از  كنفرانس هاي آموزشي باشد و موجه تشخيص داده شود بخش عملي اطفال حذف و  در صورتي که غيبت مذکور موجه تشخيص داده نشود نمره صفر در نظر گرفته مي شود.
 6. تاخير حضور در کنفرانس هاي آموزشي و کلاس هاي تئوري تا 5 دقيقه اشکالي ندارد ولي حضور پس از مدت مذکور به منزله غيبت تلقي مي شود.
 7. غيبت بيش از يك مورد در كنفرانس هاي آموزشي، به ازاء هر غيبت 0/25 از نمره نهايي عملي و غيبت بيش از يك مورد در كلاس هاي تئوري به ازاء هر غيبت 0/25 از نمره نهايي تئوري كسر مي گردد. 
 8. خروج از کنفرانس هاي آموزشي و کلاس هاي تئوري قبل از اتمام جلسات مذکور به منزله غيبت تلقي مي گردد.

 

شرح وظایف فراگیران در بخش

كارآموزان در بخش هر روز صبح ابتدا در کنار کارورزان و دستياران به ويزيت بيماران و تهيه شرح حال و انجام معاينه فيزيکي بيماران بستري مي پردازند سپس در برنامه های آموزشی گروه: 

 case presention- morning report- ژورنال کلاب و کنفرانس هفتگی به صورت حضوری شرکت کرده و پس از اتمام، مجدداً در بخش حاضر شده و با حضور استاد مربوطه در بخش در راند آموزشي باليني فعالانه شرکت خواهند داشت. در اين دوره لازم است حداقل يک شرح حال و معاينه باليني کامل به صورت مکتوب به استاد مربوطه جهت در نظر گرفتن در فرم ارزشيابي ارائه گردد.

شرح وظایف فراگیران در اورژانس

كارآموزان در اورژانس هر روز صبح ابتدا در کنار کارورزان و دستياران به ويزيت بيماران، تهيه شرح حال و انجام معاينه فيزيکي بيماران بستري مي پردازند سپس در صورت وجود كنفرانس آموزشي (گزارش صبحگاهي) به صورت مجازی متصل شده و پس از اتمام، مجدداً در اورژانس حاضر شده و با حضور استاد مربوطه در راند آموزشي باليني فعالانه شرکت خواهند داشت. در اين دوره لازم است حداقل يک شرح حال و معاينه باليني کامل به صورت مکتوب به استاد مربوطه جهت در نظر گرفتن در فرم ارزشيابي ارائه گردد.

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه

 1- ساعت حضور در درمانگاه ها از ساعت 9  لغايت 12 صبح خواهد بود.

2- کارآموزان به همراه کارورزان و دستياران گروه به گرفتن شرح حال بيماران مراجعه کننده به درمانگاه مي پردازند و زير نظر استاد مربوطه به معاينه بيماران نيز اقدام مي نمايند.

3- لازم است در طي دوره درمانگاه به ارائه کنفرانس در زمينه مباحث تعيين شده درمانگاهي با نظر استاد و دستيار مربوطه اقدام نمايند. اين مباحث شامل عفونت هاي تنفسي فوقاني (سرماخوردگي، آنفلوانزا، سينوزيت، اوتيت مديا، فارنژيت،کروپ و ...) و بيماري هاي انگلي روده اي شايع(ژيارديا- آميبازيس- اكسيور- آسكاريس) مي باشند.

4- همه کارآموزان حداقل يك دوره دو هفته اي در درمانگاه هاي آموزشي حضور خواهند داشت.

5- شرايط حضور دانشجويان در درمانگاه هاي آموزشي مشابه بخش ها با برخورداري از روپوش سفيد، اتيكت و مجهز به حداقل تجهيزات معاينه شخصي شامل استتوسكوپ و چراغ قوه مي باشد.

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب

دانشجو در بخش کودکان کشیک عصر و شب ندارد

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل

دانشجو در بخش کودکان اتاق عمل ندارد 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی

فراگیران موظف به شرکت حضوری در برنامه های گزارش های صبحگاهی مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) روزهای زوج از ساعت 8 لغایت 8/5 صبح و مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 8/5 لغایت 9 صبح برگزار می شود، می باشند.

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس ها

فراگیران مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) موظف به شرکت حضوری در کنفرانس های هفتگی گروه که روزهای چهارشنبه از ساعت 8/5 لغایت 9 صبح برگزار می شود، می باشند.

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب

فراگیران مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) موظف به شرکت حضوری در جلسات ژورنال کلاب که روزهای دوشنبه هر هفته به جز دوشنبه آخر ماه از ساعت 8/5 لغایت 9 صبح و فراگیران مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) موظف به شرکت حضوری در جلسات ژورنال کلاب که دوشنبه های اول و دوم هر ماه برگزار می شود، می باشند.

شرح وظایف فراگیران در  مرکز مهارت های بالینی

دانشجو در بخش کودکان در مرکز مهارت های بالینی حضور ندارد

جدول زمان بندی ارائه دوره:

ساعت 13-14

ساعت 12-13

ساعت 11-12

ساعت 10-11

ساعت 9-10

ساعت 8-9

ساعت 7-8

تاریخ

روز

ردیف

-

-

راند آموزشی

راند آموزشی

راند آموزشی

گزارش صبحگاهی

راند دستیاری

-

شنبه

1

-

-

راند آموزشی

راند آموزشی

راند آموزشی

Case presention

راند دستیاری

-

یکشنبه

2

-

-

راند آموزشی

راند آموزشی

راند آموزشی

گزارش صبحگاهی/ژورنال

راند دستیاری

-

دوشنبه

3

  کلاس تئوری- مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع)  

سه شنبه

4

-

-

راند آموزشی

راند آموزشی

راند آموزشی

گزارش صبحگاهی

راند دستیاری

-

چهارشنبه

5

-

کلاس تئوری- کلاس شماره 15 دانشکده پزشکی

-

پنج شنبه

6