رفتن به محتوای اصلی
x
 • شورای پژوهشی گروه جراحی

  شورای پژوهشی گروه جراحی دوشنبه مورخ 1400/11/4 ساعت 9 شب در محیط مجازی برگزار گردید .

  دفاع از پایان نامه دکتررویا مدرسی به استاد راهنمایی آقای دکتر اشراقی برگزار گردید

  دفاع از پایان نامه دکتر علیرضا فیروزفر به استاد راهنمایی آقایان دکتر اسلامیان و دکتر کلاهدوزان

  طرح پروپوزال آقای دکتر معینی استاد راهنما اقای دکتر کلاهدوزان .

 • شورای پژوهشی گروه جراحی

  شورای پژوهشی گروه جراحی دوشنبه مورخ 1400/10/13 ساعت 9 شب در محیط مجازی برگزار گردید .

  دفاع از پایان نامه دکتر فاطمه بهشاد نیا به استاد راهنمایی آقای دکتر مهدی راستی برگزار گردید

  پروپوزال آقایان دکتر جعفری و دکتر مصطفوی مطرح گردید .

 • شورای گروه جراحی

  شورای گروه جراحی شنبه مورخ 1400/10/4 ساعت 10 شب در محیط مجازی برگزار گردید .

 • شورای پژوهشی گروه جراحی

  جلسه شورای پژوهشی گروه جراحی دوشنبه مورخ 1400/9/22 ساعت 9 شب در محیط مجازی برگزار گردید.