رفتن به محتوای اصلی
x
 • شورای پژوهشی گروه جراحی

  شورای پژوهشی گروه جراحی روز دوشنبه مورخ 1401/3/16 ساعت 7:30 در کلاس درس شماره یک بیمارستان الزهرا برگزار گردید .

  دفاع از پایان نامه خانم عاطفه ابراهعیم زاده تحت عنوان (افسردگی، اضطراب ، کیفیت زندگی و ارتباط آن با برخی از خصوصیات جمعیت شناختی افراد مبتلا به سرطان ریه کاندید جراحی) به راهنمایی آقای دکتر صیادی برگزار گردید.

 • شورای گروه جراحی و شورای آموزشی

  شورای گروه جراحی و شورای آموزشی روز دوشنبه مورخ 1401/3/9 ساعت 7:30 صبح در پاویون اساتید بیمارستان الزهرا برگزار گردید .

 • شورای گروه جراحی و شورای آموزشی

  شورای گروه جراحی و شورای آموزشی روز دوشنبه مورخ 1401/2/11 ساعت 7:30 صبح در پاویون اساتید بیمارستان الزهرا برگزار گردید .

 • شورای پژوهشی گروه جراحی

  جلسه شورای پژوهشی گروه جراحی روز دوشنبه مورخ 1401/3/2 ساعت 7:30 صبح در کلاس درس شماره یک بیمارستان الزهرا برگزار می گردد .

  دفاع از پایان نامه دستیار فلوشیپ لاپاراسکوپی ، دکتر محمود مصطفوی زاده ، استاد راهنما (آقای دکتر کلیدری )
   تحت عنوان : Evaluation the incidence of esophagogastric mucosal precancerous lesion after bariatric surgery