رفتن به محتوای اصلی
x
 • جلسه شورای گروه

  جلسه شورای گروه جراحی روز دوشنبه مورخ 13403/1/27 ساعت 7:15 صبح در دفتر ریاست بیمارستان الزهرا برگزار می گردد .

 • جلسه شورای گروه

  جلسه شورای گروه جراحی روز دوشنبه مورخ 1402/11/30 ساعت 7:15 در دفتر ریاست بیمارستان الزهرا برگزار می گردد .

 • جلسه شورای پژوهشی

  شورای پژوهشی گروه جراحی روز دوشنبه مورخ 1402/10/25 ساعت 7:30 در کلاس درس شماره 2 بیمارستان الزهرا برگزار می گردد .

  دفاع از پایان نامه دکتر میرزایی

  طرح پروپوزال دکتر موسوی نسب -طرح پروپوزال دکتر راجی

 • جلسه شورای گروه

  جلسه شورای گروه جراحی روز دوشنبه مورخ 1402/10/18 ساعت 7:15 صبح در دفتر ریاست بیمارستان الزهرا برگزار می گردد.