رفتن به محتوای اصلی
x
 • کارگاه آموزشی برنامه عملیاتی

  سه شنبه مورخ 1401/9/8 ساعت 10الی 12 کارگاه آموزشی اعضا کمیته برنامه عملیاتی در تالار هشت گوش برگزار گردید. در این کارگاه توسط مشاور و کارشناسان دفتر توسعه آموزش در خصوص نحوه تدوین ، پایش و آیین نامه کمیته برنامه عملیاتی آموزشاتی به اعضا محترم ارائه گردید.

 • هفدهمین جلسه کمیته علمی آزمون

  هفدهمین جلسه کمیته علمی آزمون با بررسی کمی، کیفی و علمی آزمون های  مقدمات بیماریهای قلب دانشجویان بین الملل و باکتری شناسی پزشکی  در تاریخ 1401/8/30 ساعت 11 الی 13 با حضور اعضای محترم کمیته در دفتر توسعه آموزش دانشکده برگزار گردید. 

 • کارگاه آموزشی آزمون‌های استدلال بالینی

   سه شنبه مورخ 1401/8/10 از ساعت 7:30 لغایت 9:00 دومین جلسه آموزشی آزمون‌های استدلال بالینی با حضور اعضا هیأت‌علمی گروه‌های بالینی در تالار هشت گوش برگزار شد.در این جلسه نمونه سؤالات طراحی شده آزمون KF و Puzzle مورد بررسی قرار گرفت.

 • شانزدهمین جلسه کمیته علمی آزمون

  شانزدهمین جلسه کمیته علمی آزمون با بررسی آزمون  مقدمات بیماریهای گوارش، پاتولوژی کبد و کارورزی بهداشت  در تاریخ 1401/8/9 ساعت 11 الی 13 با حضور اعضای محترم کمیته در دفتر توسعه آموزش دانشکده برگزار گردید.