رفتن به محتوای اصلی
x
 • دفاع از پایان نامه

  جلسه دفاع از پایان نامه خانم مریم فرزان کارورز گروه داخلی در تاریخ 1400/10/30 به راهنمائی آقای دکتر مهران شریفی برگزار شد 

 • ارتقا

  آقای دکتر منصور کریمی فر در تاریخ 1400/10/22 به مرتبه استادی ارتقا یافتند 

 • ارتقا

  آقای دکتر بهرام پاکزاد در تاریخ 1400/10/8 به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند 

 • ارتقا

  خانم دکتر فیروزه معین زاده در تاریخ 1400/10/8 به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند