رفتن به محتوای اصلی
x
 • جلسه شورای پژوهشی در روز یکشنبه1402/12/20 با حضور اساتید و دستیاران گروه چشم در سالن مرکز آموزشی درمانی فیض برگزار می شود

  برگزاری جلسه شورای آموزشی در روز یکشنبه مورخ 1402/12/20 ساعت 7:30 صبح در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی فیض

  مصوبات و موارد مطرح شده:

  دفاع از مقاله پایان نامه خانم دکتر آسیه اصلانی -آقای دکتر ابوالفضل کریمی هرندی دستیاران فلوشیپ گروه چشم

  دفاع از پایان نامه آقای دکتر امیر صادقی دستیار گروه چشم پزشکی

 • برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال

  جلسه شورای پژوهشی و مرکز تحقیقات گروه چشم در روز دوشنبه 1402/11/16 با حضوراساتید و دستیاران گروه چشم تشکیل می شود .

  مصوبات و موارد مطرح شده :

  - دفاع از مقاله پایان نامه خانم دکتر مریم نادری . آقای دکتر حامد کاظمی دستیاران چشم پزشکی

  - دفاع از پروپوزال پایان نامه آقای دکتر سپهر کرباسی دستیار چشم پزشکی

 • دستاوردی در حوزه پژوهش

     آقای دکتر محسن پورعزیزی دستیار فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی در بیست و نهمین جشنواره ملی رازی بعنوان برگزیده کمیته تحقیقات دانشجویی ( دانشجوی برگزیده تحصیلات تکمیلی ) انتخاب و مفتخز به دریافت لوح افتخار گردیدند .

    این موفقیت را به ایشان واعضای محترم هیئت علمی گروه چشم پزشکی تبریک عرض میکنیم .

 • جلسه دفاع از پروپوزال

      در روز یکشنبه مورخ 1402/11/1 جلسه شورای پژوهشی گروه در سالن مرکز آموزشی درمانی فیض با حضور اساتید گروه و دستیاران چشم پزشکی با موضوعات ذیل تشکیل گردید :

   - دفاع از پروپوزال پایان نامه خانم دکتر ناهید میرزایی به راهنمایی جناب آقای دکتر اشراقی

   - دفاع از پروپوزال پایان نامه آقای دکتر محمدصادق خلیلیان به راهنمایی جناب آقای دکتر پیمان

   - دفاع از پروپوزال پایان نامه آقای دکتر امیرحسین اکبری به راهنمایی جناب آقای دکتر ملک احمدی