رفتن به محتوای اصلی
x

 • مصاحبه گروه در فراخوان هیجدهم جذب هیئت علمی

       درروز شنبه  مورخ  1400/6/6 با حضور مدیر و نمایندگان گروه و نیز نمایندگان دانشگاه  و دانشکده پزشکی ، از آقای دکتر محمد ملک احمدی فلوشیپ ویتره و رتین متقاضی و شرکت کننده در هیجدهمین فراخوان جذب هیئت علمی مصاحبه حضوری بعمل آمد .

 • شروع بکار اعضای هیئت علمی جدید گروه

    با پیگیریهای بعمل آمده دو نفر عضو هیئت علمی جدید فلوشیپ چشم کودکان و استرابیسم، جناب آقای دکتر علی آقاجانی و سرکار خانم دکتر ریحانه عاقریان طی یکماهه گذشته به گروه چشم پزشکی پیوسته و بر اساس برنامه ریزی گروه فعالیت خود را شروع نموده اند .

 • جلسه شورای پژوهشی گروه

    جلسه شورای پژوهشی گروه چشم در روز پنجشنبه مورخ 1400/5/14 از ساعت 8 صبح از طریق فضای مجازی برگزار شد در این جلسه آقای  حمیدرضا کیان ارثی و آقای سجاد باغشاهی دانشجویان پزشکی از پایان نامه های خود دفاع کردند و یک مورد عنوان دانشجویی مربوط به آقای دکتر اشراقی به تصویب رسید .

 • جلسه شورای پژوهشی گروه

      در روز پنجشنبه مورخ 1400/4/24 از ساعت 8 صبح جلسه شورای پژوهشی گروه چشم باحضور اعضا ، داوران و نماینده محترم دانشکده از طریق فضای مجازی تشکیل تشکیل گردید : دفاع از پایان نامه آقای دکتر محمدباقر مرادی دستیار چشم پزشکی و آقای دکترعلیرضا جمشیدی مدد دستیار فلوشیپ ویتره و رتین و دفاع از پرپوزال پایان نامه آقای دکتر میر سیامک ریاضی دستیار فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی و آقای دکترعبدالرضا رضاییان دستیار فلوشیپ ویتره و رتین از جمله موضوعات و مصوبات جلسه بود .