رفتن به محتوای اصلی
x
 • برگزاری جلسه شورای گروه چشم

      جلسه شورای عمومی گروه چشم با حضور اعضا در روز پنجشنبه  سی ام اردیبهشت ماه در محل دفتر گروه تشکیل شد .

 • دفاع از مقاله پایان نامه

  در روز پنجشنبه مورخ 1402/2/24 آقای دکتر عبدالرضا رضائیان رامشه دستیار فلوشیپ ویتره و رتین از مقاله پایان نامه خود و همچنین خانم دکتر آیدا قسوریان و خانم دکتر فائزه سلطانی دستیاران چشم پزشکی از پروپوزال پایان نامه خود دفاع کردند .

 • برگزاری جلسه شورای پژوهشی گروه چشم

  مصوبات جلسه شورای پژوهشی گروه چشم در روز پنجشنبه مورخ1402/1/24 :

  - دفاع از مقاله پایان نامه توسط دکتر میرسیامک ریاضی دستیار فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی

  - دفاع از پروپوزال پایان نامه دکتر معصومه سخاوت دستیار تخصصی چشم

  - دو مورد تصویب عنوان دستیاری

  - تصویب یک مورد پروپوزال کارورزی

 • برگزاری جلسه شورای پژوهشی گروه چشم

  در روز پنجشنبه مورخ 1401/12/11 جلسه شورای پژوهشی گروه تشکیل و موارد زیر بررسی و تصویب شد :

  - دفاع از پروپوزال خانم دکتر آسیه اصلانی دستیار فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی

  -دفاع از پروپوزال دستیاران چشم پزشکی ، آقای دکتر حمیدرضا کیان ارثی ، آقای دکتر عباس عبدالی و آقای دکتر احسان حیدری

  - طرح و تصویب دو مورد عنوان پروپوزال پایان نامه مربوط به آقای دکتر ابوالفضل کریمی دستیار فلوشیپ ویتره و رتین و آقای دکتر سپهر کرباسی دستیار چشم پزشکی به راهنمایی جناب آقای دکتر صالحی