رفتن به محتوای اصلی
x

 • نشست پایداری و کارآمدی خانواده در دوران کرونا

  از سلسله نشست های علمی با رویکرد  پایداری و کارآمدی خانواده که به همت پژوهشکده الهیات و خانواده و اداره کل پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان برگزار می گردد، نشست پایداری و کارآمدی خانواده در دوران کرونا در روز چهارشنبه 1400/6/24 با سخنرانی دکتر امراله ابراهیمی عضو محترم گروه روانشناسی سلامت برگزار شد. در این نشست چالش های خانواده در دوران کرونا و توصیه هایی برای مقابله با آنها مورد اشاره و بحث قرار گرفت.

 • برگزاری وبینار حمایت روانی اجتماعی در بیماری های سخت درمان

  وبینار حمایت روانی اجتماعی در بیماری های سخت درمان در روز سه شنبه مورخ 1400/6/23 برگزار شد. در این وبینار آقای دکتر امراله ابراهیمی عضو محترم هیئت علمی گروه روانشناسی سلامت بعنوان دبیر علمی وبینار و سخنران به ایراد سخرانی پرداختند. از دیگر سخنرانان این وبینار می توان به کتر محمد حسن دوازده امامی از دیگر اعضای محترم هیئت علمی گروه روانشناسی سلامت اشاره نمود. تشریح جنبه های روانی بیماری های سخت درمان و تشریح نیاز های روانی اجتماعی این بیماران و مراقبین آن ها از محورهای اصلی وبینار بود.

 • برگزاری جلسه دفاع پایان نامه اولین فارغ التحصیل گروه روانشناسی سلامت

  جلسه دفاع از پایان نامه اولین فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه روانشناسی سلامت، آقای توکل خانی زاده با عنوان "بررسی نقش میانجی گری ادراک بیماری در رابطه بین انعطاف پذیری روانشناختی و کیفیت زندگی بیماران عروق کرونر قلب: کاربرد معادلات ساختاری" به راهنمایی جناب آقای دکتر رضا باقریان و مشاوره جناب آقای دکتر امراله ابراهیمی، جناب آقای دکتر آوات فیضی و جناب آقای دکتر حمید صانعی در روز سه شنبه مورخ 1400/5/26 برگزار گردید و این پایان نامه با درجه عالی مورد قبول واقع شد.

 • برگزاری جلسه شورای آموزشی گروه

  جلسه شورای آموزشی گروه روان شناسی سلامت در روز یکشنبه مورخ 1400/4/27 برگزار شد. در این جلسه ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل جاری و آتی گروه، تصمیمات لازم اتخاذ گردید.