رفتن به محتوای اصلی
x

 • کنفرانس گروه پزشکی اجتماعی

  در تاریخ 1 مهر  1400، جلسه کنفرانس دستیاران پزشکی اجتماعی و خانواده با موضوع "سبک زندگی در بیماران مبتلا به دیابت" ، راس ساعت 9:30 صبح با حضور اعضای گروه پزشکی اجتماعی، از طریق سامانه BBB یرگزار می گردد.

 • کنفرانس گروه پزشکی اجتماعی

  در تاریخ 25 شهریور 1400، جلسه کنفرانس دستیاران پزشکی اجتماعی و خانواده با موضوع "سبک زندگی در بیماران مبتلا به پره دیابت" راس ساعت 9:30 صبح با حضور اعضای گروه پزشکی اجتماعی، از طریق سامانه BBB یرگزار می گردد.

 • برگزاری کنفرانس گروه پزشکی اجتماعی

  در تاریخ 18 شهریور 1400، جلسه کنفرانس دستیاران پزشکی اجتماعی و خانواده با موضوع "سردرد"، راس ساعت 10:30 صبح با حضور اعضای گروه پزشکی اجتماعی، از طریق سامانه BBB یرگزار می گردد.

 • جلسه ژورنال کلاب پزشکی اجتماعی

  در تاریخ 18 شهریور 1400، جلسه ژورنال کلاب دستیاران پزشکی اجتماعی، راس ساعت 9 صبح با حضور اعضای گروه پزشکی اجتماعی، از طریق سامانه BBB یرگزار می گردد.