رفتن به محتوای اصلی
x

تماس با گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده

ایمیل:ejtemaei@med.mui.ac.ir

وب سایت: https://med.mui.ac.ir/fa/ejtemaei

آدرس: خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشکده پزشکی گروه پزشکی اجتماعی و پزشک خانواده

فکس:03137928110

تلفن: :03137928110