رفتن به محتوای اصلی
x
 • کنفرانس هفتگی گروه قلب و عروق

  کنفرانس هفتگی اساتید گروه داخلی و جراحی قلب روز دوشنبه 13 تیر ماه از ساعت 8 صبح با سخنرانی جناب آقای دکتر کیان حشمت قهدریجانی در محل سالن شهید فروغی ابری مرکز چمران برگزار می گردد.

  موضوع :

  GI Patients and Cardiology Consultant Case Based Discussion

 • برنامه ژورنال گروه اکوکاردیوگرافی

  برنامه ژورنال گروه اکوکاردیوگرافی گروه قلب و عروق روز پنج شنبه 9 تیرماه از ساعت 7:30 صبح با سخنرانی سرکار خانم دکتر فائزه فرهنگ در محل دفتر گروه قلب برگزار می گردد.

 • برنامه ژورنال گروه مداخله قلبی

  برنامه ژورنال گروه مداخله قلبی گروه قلب و عروق روز پنج شنبه 9 تیر ماه از ساعت 7:30 صبح با سخنرانی جناب آقای دکتر بهجتی در محل سالن شهید حیدری مرکز چمران برگزار می گردد.

  موضوع:

  coronary intervention complication 3

 • برنامه ژورنال گروه اکوکاردیوگرافی

  برنامه ژورنال گروه اکوکاردیوگرافی گروه قلب و عروق روز پنج شنبه 2 تیرماه از ساعت 7:30 صبح با سخنرانی سرکار خانم دکتر فائزه فرهنگ در محل دفتر گروه قلب برگزار می گردد.