رفتن به محتوای اصلی
x
 • برگزاری جلسه توجیهی

  به اطلاع کلیه ی فراگیران اردیبهشت ماه بخش مسمومین می رساند، جلسه ی توجیهی، در روز شنبه مورخ 1403/02/01، ساعت 9 صبح  در محل کلاس درس مسمومین برگزار می گردد.

 • قابل توجه فراگیران محترم فروردین ماه

  برنامه ی برگزاری امتحانات پایان دوره بدین شرح می باشد:

  1-سه شنبه 28  فروردین ماه ساعت 11:30 صبح، امتحان آسکی کارورزان، کلاس درس مسمومین

  2- چهارشنبه 29  فروردین ماه ساعت 12:15متحان تستی الکترونیک کارورزان محترم، ساختمان شهید سلیمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

  3- پنجشنبه 30 فروردین ماه ساعت 10:30 صبح، امتحان دستیاران محترم تخصصی داخلی روتیشن ، دفتر گروه مسمومین

 • برگزاری کلاس دستور نویسی در مسمومیت ها

  به اطلاع کلیه ی فراگیران فروردین ماه بخش مسمومین می رساند، کلاس دستور نویسی در مسمومیت ها، در روزیکشنبه مورخ 1403/01/05، ساعت 10 صبح در محل کلاس درس مسمومین برگزار می گردد.

 • برگزاری جلسه توجیهی

  به اطلاع کلیه ی فراگیران فروردین ماه بخش مسمومین می رساند، جلسه ی توجیهی، در روزسه شنبه مورخ 1403/01/14، ساعت 12 ظهر در محل کلاس درس مسمومین برگزار می گردد.