رفتن به محتوای اصلی
x
 • آزمون کارآموزی 2

  آزمون پایان ترم کارآموزی 2 روزیکشنبه 1402/2/31 راس ساعت 8 صبح در محل سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) برگزار می گردد.

 • آزمون کارآموزی 1

  تاریخ برگزاری آزمون های  کارآموزی 1:

  تئوری میان ترم: روز دوشنبه 1402/2/4 ساعت 12:15 دقیقه- ساختمان شهید سلیمانی

  تئوری پایان ترم: روز شنبه 1402/2/30 ساعت 12:15 دقیقه- ساختمان شهید سلیمانی

  آسکی: روز یکشتبه 1402/2/31 ساعت 12:15 دقیقه- ساختمان شهید سلیمانی

 • آزمون کارآموزی 2

  آزمون پایان ترم کارآموزی 2 روز پنجشنبه 1402/1/31 راس ساعت 12 ظهر در محل سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) برگزار می گردد.

 • آزمون کارآموزی 2

  آزمون پایان ترم کارآموزی 2 روز چهارشنبه 1401/12/24 راس ساعت 8 صبح در محل سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) برگزار می گردد.