رفتن به محتوای اصلی
x
 • آزمون کارآموزی 2

  آزمون پایان ترم کارآموزی 2 روز چهارشنبه 1403/1/29 راس ساعت 12:15 دقیقه در محل ساختمان شهیدسلیمانی دانشگاه علوم پزشکی برگزار می گردد.

 • آزمون کارآموزی 1

  تاریخ برگزاری آزمون های  کارآموزی 1:

  تئوری میان ترم: روز شنبه 1403/2/8 ساعت 12:15 دقیقه- ساختمان شهید سلیمانی

  تئوری پایان ترم: روز یکشنبه 1403/2/30 ساعت 12:15 دقیقه- ساختمان شهید سلیمانی

  آسکی: روز دوشنبه 1403/2/31 ساعت 12:15 دقیقه- ساختمان شهید سلیمانی

 • آزمون کارآموزی 2

  آزمون پایان ترم کارآموزی 2 روز چهارشنبه 1402/12/23 راس ساعت 12:15 دقیقه در محل ساختمان شهیدسلیمانی دانشگاه علوم پزشکی برگزار می گردد.

 • آزمون کارآموزی 2

  آزمون پایان ترم کارآموزی 2 روز دوشنبه 1402/11/30 راس ساعت 12:15 دقیقه در محل ساختمان شهیدسلیمانی دانشگاه علوم پزشکی برگزار می گردد.