رفتن به محتوای اصلی
x

 • آزمون کارآموزی 2

  آزمون پایان ترم کارآموزی 2 روز شنبه 1400/06/20 ساعت 9 صبح در محل سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) برگزار می گردد.

 • آزمون کارآموزی 1

  آزمون های کارآموزان 1 (1400/4/15 لغایت 1400/7/10) طبق تاریخ های زیر راس ساعت 12 در محل ساختمان تدبیر دانشگاه علوم پزشکی برگزار می گردد.

  تئوری میان ترم     1400/06/21

  تئوری پایان ترم    1400/07/10

  آسکی                1400/07/06

 • آزمون کارآموزی 1

  آزمون های کارآموزان 1 (1400/4/15 لغایت 1400/6/3) طبق تاریخ های زیر راس ساعت 12 در محل ساختمان تدبیر دانشگاه علوم پزشکی برگزار می گردد.

  تئوری میان ترم     1400/5/9

  تئوری پایان ترم    1400/5/31

  آسکی                1400/6/3

 • آزمون کارآموزی 2

  آزمون پایان ترم کارآموزی 2 روز پنجشنبه 1400/4/24 ساعت 9 صبح در محل سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) برگزار می گردد.