رفتن به محتوای اصلی
x
 • آزمون کارآموزی 2

  آزمون پایان ترم کارآموزی 2 روز پنجشنبه 1401/6/31 راس ساعت 8 صبح در محل سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) برگزار می گردد.

 • آزمون کارآموزی 2

  آزمون پایان ترم کارآموزی 2 روز شنبه 1401/6/5 راس ساعت 8 صبح در محل سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) برگزار می گردد.

 • آزمون کارآموزی 2

  آزمون پایان ترم کارآموزی 2 روز یکشنبه 1401/5/9 راس ساعت 12 در محل سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) برگزار می گردد.

 • آزمون کارآموزی 2

  آزمون پایان ترم کارآموزی 2 روز دوشنبه 1401/4/13 راس ساعت 7/5 صبح در محل سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) برگزار می گردد.