رفتن به محتوای اصلی
x
 • آزمون کارآموزی 2

  آزمون پایان ترم کارآموزی 2 روز دوشنبه 1401/4/13 راس ساعت 7/5 صبح در محل سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) برگزار می گردد.

 • آزمون کارآموزی 2

  آزمون پایان ترم کارآموزی 2 روز شنبه 1401/3/21 راس ساعت 7/5 صبح در محل سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) برگزار می گردد.

 • آزمون کارآموزی 2

  آزمون پایان ترم کارآموزی 2 روز شنبه 1401/2/24 راس ساعت 7/5 صبح در محل سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) برگزار می گردد.

 • آزمون کارآموزی 2

  آزمون پایان ترم کارآموزی 2 روز شنبه 1401/1/27 راس ساعت 10 صبح در محل سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) برگزار می گردد.