رفتن به محتوای اصلی
x

 • جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدانگل شناسی

  جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهناز سامی دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی تحت عنوان"بررسی سرولوژی و تعیین ژنوتایپ های توکسوپلاسما گوندی در مرغ و خروس های پرورش صنعتی و خانگی شهر اصفهان سال 1398" به راهنمایی آقای دکتر نادر پسته چیان یکشنبه مورخ 1400/6/7 ساعت 10 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

 • جلسه دفاع از پایان نامه دکتری حرفه ای ( پزشکی عمومی )

  جلسه دفاع از پایان نامه خانم فریده اصباح دانشجوی دکتری حرفه ای (پزشکی عمومی) تحت عنوان "بررسی تاثیر لیزات و تاکی زوئیت های توکسوپلاسما گوندی بر رشد تومور کلون در مدل موشی) به راهنمایی آقای دکتر حسین یوسفی یکشنبه مورخ 1400/4/27 در سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی برگزار می گردد.

 • جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد قارچ شناسی

  جلسه دفاع از پایان نامه آقای کوروش صالحی باورصاد دانشجوی کارشناسی ارشد قارچ شناسی تحت عنوان " بررسی اپیدمیولوژی مولکولی کاندیدا آفریکانا در بین گونه های تحت کمپلکس کاندیدا جدا شده از بیماران مبتلا به کاندیدیازیس سیستمیک بستری در بیمارستان کودکان تهران از سال 2014 تا 2019 به وسیله PCR با استفاده از ژن HWP1" به راهنمایی آقای دکتر سیدحسین میرهندی سه شنبه مورخ 1400/4/15 ساعت 11 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

 • جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد قارچ شناسی

  جلسه دفاع از پایان نامه خانم سماء فرامرزی دانشجوی کارشناسی ارشد قارچ شناسی تحت عنوان" استفاده از روش Real  time PCR برای افتراق سه گونه شایع درماتوفیتوزیس های انسانی (Epidermophyton floccosum، Trichophyton rubrum، Trichophyton interdigitale) و بررسی اعتبار آن در مقایسه با     ITS-PCR-RFLP و ITS-PCR-Sequencing به راهنمایی آقای  دکتر سیدحسین میرهندی  سه شنبه  مورخ 1400/4/15 ساعت 10 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می گردد.