رفتن به محتوای اصلی
x
 • جلسه دفاع

  جلسه دفاع از پروپزال خانم مهناز گلبان دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی با عنوان" بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک و میزان نفوذ پذیری سلول های روده ای در رت های آلوده به ساب تایپ های مختلف بلاستوسیستیس" به راهنمائی خانم دکتر زهراغیور روز دوشنبه مورخ 1402/2/25 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

 • زورنال کلاب

  جلسه ژورنال کلاب با موضوع کشف آنتی ژن با آنالیز بیوانفورماتیک و peptide microarray برای تشخیص اکینوکوکوزکیستیک با ارائه خانم طیبه کریمی دانشجوی دکتری انگل شناسی روز سه شنبه مورخ 1402/1/29  ساعت 10 در سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی برگزار می گردد.

 • ژورنال کلاب

  جلسه ژورنال کلاب با موضوع" واکسن هایی بر پایه فاژ و طراحی واکسن مولتی اپی توپ مقابل لیشمانیوز جلدی" و ارائه آقای سعید رحیم دانشجوی PhD انگل شناسی در روز سه شنبه 1401/12/9 ساعت 10 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

 • ژورنال کلاب

  جلسه ژورنال کلاب با موضوع اولین شواهد برای کلونیزاسیون ژنوتیپT4  آکانتاموبا در مجاری اداری بیماران مبتلا به عفونت های مکرر دستگاه اداری و ارائه آقای سیدمحمود موسوی دانشجوی PhD انگل شناسی در روز چهارشنبه مورخ 1401/11/12 ساعت 10 در سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی برگزار می گردد.