رفتن به محتوای اصلی
x
 • جلسه پیش دفاع از پایان نامه دکتری انگل شناسی

  جلسه دفاع از پایان نامه آقای غلامرضا پورشهبازی دانشجوی دکتری انگل شناسی تحت عنوان" بررسی آلودگی انسان، حیوان (سگ و گربه) و خاک به انگل توکسوکارا در استان اصفهان در سال 1401-1400" به راهنمایی آقای دکتر حسین یوسفی سه شنبه مورخ 1401/4/7 ساعت 10 در سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی برگزار می گردد.

 • جلسه پیش دفاع از پایان نامه دکتری انگل شناسی

  جلسه پیش دفاع از پایان نامه آقای غلامرضا پورشهبازی دانشجوی دکتری انگل شناسی تحت عنوان" بررسی آلودگی انسان، حیوان( سگ و گربه) و خاک به انگل توکسوکارا در استان اصفهان در سال 1401-1400" به راهنمایی آقای دکتر حسین یوسفی سه شنبه مورخ 1401/3/24 ساعت 10 در سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی برگزار می گردد.

 • جلسه دفاع از پروپزال کارشناسی ارشد قارچ شناسی

  جلسه دفاع از پروپزال خانم مرضیه اسماعیل پور جونقانی دانشجوی کارشناسی ارشد قارچ شناسی تحت عنوان" بررسی اثرات ضد قارچی زعفران" به راهنمایی آقای دکتر رسول محمدی سه شنبه مورخ 1401/3/3 ساعت 10 در سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی برگزار می گردد.

 • جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد قارچ شناسی

  جلسه دفاع از پایان نامه آقای ابراهیم تقیان دانشجوی کارشناسی ارشد قارچ شناسی تحت عنوان" شناسایی قارچهای رشته ای هیالین و فئوهایفومایست ایجاد کننده سینوزیت در افراد با ایمنی سالم و دارای نقص ایمنی با استفاده از روشهای مولکولی در شهر اصفهان در سال 1399-1398 " به راهنمایی آقای دکتر رسول محمدی یکشنبه مورخ 1401/2/25 ساعت 10 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می گردد.