رفتن به محتوای اصلی
x
 • جلسه پیش دفاع از پروپزال دکتری انگل شناسی

  جلسه پیش دفاع از پروپزال آقای محمد فتح اله زاده دانشجوی دکتری انگل شناسی تحت عنوان" تولید کوکتل DNA واکسن نوترکیب کد کننده ژنهای GRA14 وROP13 علیه توکسو پلاسما گوندی و تعیین اثر القای پاسخ ساینوکاینی IL-22 و IL-17 در موشهای  BALB/c   به راهنمایی آقای دکتر عباسعلی اسکندریان و دکتر احسان احمد پور چهارشنبه مورخ 1400/11/6 ساعت 9 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

 • جلسه دفاع از پروپزال دکتری انگل شناسی

  جلسه دفاع از پروپزال آقای سید محمود موسوی دانشجوی دکتری انگل شناسی تحت عنوان"بررسی اثر مهارکنندگی و درمانی کارنوزول (carnosol) بر انگلLeshmania major  MRHO/IR/75/ER در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی" به راهنمایی آقای دکتر سیدحسین حجازی چهارشنبه مورخ 1400/10/15 به صورت مجازی برگزار می گردد.

 • جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدانگل شناسی

  جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهناز سامی دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی تحت عنوان"بررسی سرولوژی و تعیین ژنوتایپ های توکسوپلاسما گوندی در مرغ و خروس های پرورش صنعتی و خانگی شهر اصفهان سال 1398" به راهنمایی آقای دکتر نادر پسته چیان یکشنبه مورخ 1400/6/7 ساعت 10 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

 • جلسه دفاع از پایان نامه دکتری حرفه ای ( پزشکی عمومی )

  جلسه دفاع از پایان نامه خانم فریده اصباح دانشجوی دکتری حرفه ای (پزشکی عمومی) تحت عنوان "بررسی تاثیر لیزات و تاکی زوئیت های توکسوپلاسما گوندی بر رشد تومور کلون در مدل موشی) به راهنمایی آقای دکتر حسین یوسفی یکشنبه مورخ 1400/4/27 در سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی برگزار می گردد.