رفتن به محتوای اصلی
x

 • اولین کمیته دانشجویی EDO مقطع کارآموزی و کارورزی

  روز دوشنبه مورخ 1402/3/1 ساعت 12:30الی 14 کمیته دانشجویی EDO  با حضور اعضا دفتر توسعه آموزش و نمایندگان مقطع استیجر، اکسترن و اینترن در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار گردید. در این جلسه ابتدا معارفه بین اعضا صورت گرفت و در ادامه پیرامون نقاط قوت و ضعف آموزش بحث و تبادل نظر انجام شد.

 • جلسه اخلاق پزشکی

  روز یکشنبه مورخ 1402/2/17 از ساعت 12:30 الی 14:00جلسه اخلاق پزشکی با حضور جناب آقای دکتر شمس، جناب آقای دکتر عقدک، سرکار خانم دکتر صادقیان، سرکار خانم امینی نور و سرکار خانم سرمست در دفتر توسعه آموزش (EDO) برگزار گردید. در این جلسه پیرامون برنامه آموزش اساتید در مبحث توسعه آموزش اخلاق حرفه‌ای و برنامه ریزی آموزش جامعه نگر درس اخلاق پزشکی دانشجویان بحث و تبادل نظر انجام شد.

 • کیمته برنامه‌ریزی درسی

  روز شنبه مورخ 1401/2/9 از ساعت 11 الی 13 کمیته برنامه ریزی درسی در معاونت آموزش پزشکی عمومی با حضور اعضا و مدعوین برگزار گردید.در این جلسه پیرامون درس اخلاق پزشکی مقطع کارورزی و قوانین درس آداب پزشکی بحث و تبادل نظر انجام شد.

 • اولین کمیته دانشجویی EDO مقطع علوم پایه و ICM

   روز دوشنبه مورخ1402/2/4از ساعت 12:30 الی 14 اولین کمیته دانشجویی EDO با حضور اعضا دفتر توسعه آموزش و نمایندگان مقطع علوم پایه و ICM  در دفتر توسعه آموزش دانشکده برگزار گردید. در این جلسه ابتدا معارفه بین اعضا صورت گرفت  و در ادامه  پیرامون مشکلات آموزشی از نگاه دانشجویان بحث و تبادل نظر انجام شد.