رفتن به محتوای اصلی
x
 • گرامیداشت هفته آموزش

  مراسم گرامیداشت هفته آموزش دانشکده پزشکی از تاریخ 7 الی 11 خرداد 1401 توسط دفتر توسعه آموزش (EDO) برگزار گردید.

  برنامه هفته آموزش

 • سیزدهمین جلسه کمیته علمی آزمون

  سیزدهمین جلسه کمیته علمی آزمون با بررسی آزمون های تئوری، اخلاق و KF گروه اطفال  در تاریخ 1401/2/26 ساعت 13:15 الی 14:45 با حضور اعضا محترم کمیته و جمعی از اساتید گروه اطفال در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار گردید. در ابتدای جلسه در مورد نحوه و نوع ارزشیابی دانشجویان پزشکی در مقاطع مختلف بحث و تبادل نظر گردید و در ادامه برخی از  سوالات مربوط به این سه آزمون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 • جلسه کمیته علمی آزمون

  دوازدهمین جلسه کمیته علمی آزمون با بررسی آزمون کارآموزی اورولوژی در تاریخ 1401/2/19 ساعت 8 الی 10 با حضور اعضا محترم کمیته در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار گردید. در این جلسه آنالیز کیفی و علمی این آزمون بررسی و در ادامه در مورد اعتراض برخی دانشجویان به آزمون و درخواست آنها مبنی بر امتحان مجدد بحث و تبادل نظر گردید.

 • یازدهمین جلسه کمیته علمی آزمون

  یازدهمین جلسه کمیته علمی آزمون با بررسی دو آزمون مقدمات بیماریهای روماتولوژی و فیزیک پزشکی در تاریخ 1401/2/5 ساعت 11 الی 13:30 با حضور اعضا محترم کمیته در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار گردید. در این جلسه آنالیز کیفی و علمی این دو آزمون بررسی و در ادامه در مورد نحوه ارزشیابی و طراحی سولات مربوطه بحث و تبادل نظر گردید.