رفتن به محتوای اصلی
x

تماس با معاونت امور توسعه آموزش پزشکی

ایمیل:  edo@med.mui.ac.ir

آدرس: خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشکده پزشکی معاونت توسعه آموزش پزشکی

تلفن:03137929115- 03137929116-03137929149