رفتن به محتوای اصلی
x
 • ژورنال کلاپ زنان و مامایی

  ژورنال کلاپ زنان و مامایی با موضوع آسفیکسی در نوزادان تحت راهنمایی استاد سرکار خانم دکتر زارعان و دستیار خانم دکتر منیره مختاری در تاریخ دوشنبه 8 خرداد 1402 ساعت 10 صبح در بیمارستان بهشتی برگزار می گردد . 

 • کلینیکال کنفرانس زنان

  کلینیکال کنفرانس زنان  با موضوع پست پارتوم هموریج تحت راهنمایی استاد خانم دکتر شهشهان و دستیار خانم دکتر شیوا طاهری در تاریخ دوشنبه 8 خرداد ماه 1402 ساعت 9 صبح در بیمارستان شهید بهشتی برگزار می گردد . 

 • کنگره زنان

  برنامه کنگره زنان در خرداد ماه 1402 به پیوست می باشد . 

 • ژورنال کلاپ زنان و مامایی

  ژورنال کلاپ زنان و مامایی با موضوع PPROM تحت راهنمایی خانم دکتر مریم دهقان و خانم دکتر مستاجران دکتر سازش و دکتر نجفی در تاریخ دوشنبه اول خرداد 1402 ساعت 10 برگزار می گردد .