رفتن به محتوای اصلی
x
 • برنامه های تیر ماه 1401

  برنامه های تیر ماه 1401 بر روی سایت می باشد .

 • ژورنال کلاپ زنان و مامایی

  ژورنال کلاپ زنان و مامایی تحت نظارت استاد سرکار خانم دکتر فاطنه زهرا سادات علامه و دستیار خانم ها دکتر خوشاوی و دکتر قاسمی در تاریخ دوشنبه 16 خرداد ماه ساعت 10 صبح در بیمارستان بهشتی برگزار می گردد . 

 • کلینیکال کنفرانس زنان

  کلینیکال کنفرانس زنان با موضوع recurrent early abortion  تحت نظارت استاد سرکار خانم دکتر محرابیان و دستیار خانم دکتر سارا احمدی در تاریخ دوشنبه 16 خرداد ماه ساعت 9 صبح در بیمارستان بهشتی برگزار می گردد 

 • ژورنال کلاپ زنان و مامایی

  ژورنال کلاپ زنان و مامایی با موضوع کیست های پریتونئال تحت راهنمایی خانم دکتر محرابیان و دستیاران خانم ها دکتر محمدی و دکتر شیرینی در تاریخ دوشنبه 9 خرداد ساعت 10 صبح در بیمارستان شهید بهشتی برگزار می گردد .