رفتن به محتوای اصلی
x
 • توموربورد هفتگی رادیوانکولوژی

  تومور بورد هفتگی روز سه شنبه 7 تیر ساعت 9 - 8 در محل سالن شورای بیمارستان سید الشهدا (ع) با حضور اساتید گروه و دستیاران و مطرح نمودن مورد کنسر کولون متاستاتیک، ژرم سل مدیاستن و کنسر برست متاستاتیک برگزار می گردد.

 • برگزاری جلسه ژورنال کلاب

  ژورنال کلاب گروه روز چهارشنبه 1 تیر ساعت 9 - 7:30 در محل سالن شوراء بیمارستان سید الشهدا (ع) با حضور اساتید گروه و ارائه آقای دکتر پوریا عادلی دارای امتیاز آموزش مداوم برگزار می گردد.

 • توموربورد هفتگی رادیوانکولوژی

  تومور بورد هفتگی روز سه شنبه 31 خرداد ساعت 9 - 8 در محل سالن شورای بیمارستان سید الشهدا (ع) با حضور اساتید گروه و مطرح نمودن مورد کنسر معده با تشخیص متاستاز ریوی از بدو برگزار می گردد.

 • توموربورد هفتگی رادیوانکولوژی

  تومور بورد هفتگی روز سه شنبه 24 خرداد ساعت 9 - 7:30 در محل سالن شورای بیمارستان سید الشهدا (ع) با حضور اساتید گروه و مطرح نمودن سه مورد عود تومور مغزی، متاستاز کبدی و تومور رکتوم برگزار می گردد.