رفتن به محتوای اصلی
x
 • کنفرانس مشترک

  کنفرانس مشترک بین گروه عفونی و رادیولوژی در تاریخ 31/2/1402در روز یکشنبه ساعت 8.30 در کلاس شماره 5 بیمارستان با حضوراساتید هیات علمی و دستیاران و اکسترنهاو اینترنهای عفونی تشکیل گردید. 

 • کنفرانس مشترک

  کنفرانس مشترک بین گروه عفونی و رادیولوژی با حضور کلیه اساتید، دستیاران، اینترنها و اکسترنهای عفونی در کلاس شماره 5 روز یکشنبه 19 فروردین 1402 برگزار گردید. 

 • وبینار

  وبینار تحت عنوان: عفونت دستگاه ادراری در تاریخ 1401/2/21 

  اطلاعات مربوط به وبینار 

 • کنفرانس مشترک

  جلسه کنفرانس مشترک سل و مرکز بهداشت در روز یکشنبه مورخ 1401/11/30 ساعت 8:30 در کلاس شماره 5 بیمارستان الزهرا برگزار می گردد.