رفتن به محتوای اصلی
x

 • امتحان کارآموزان

  امتحان کارآموزان گروه عفونی در تاریخ 1400/10/11 درکلاس شماره پنج بیمارستان الزهرا و با رعایت فاصله اجتماعیبرگزار گردید

   

 • مورنینگ

  گروه عفونی جلسات مورنینیگ ریپورت و جلسات کیس ریپورت از تاریخ اول آذر 1400 با رعایت فاصله اجتماعی  به صورت حضوری برگزار کرد ند

   

 • جلسه دفاع

  جلسه دفاع اقای د کتر مراد اخبارفر دستیار گروه عفونب در تاریخ 1400/10/6 به صورت مجازی برگزار گردید

 • شورای گروه

  شورای گروه عفونی در روز 11/10/1400 با رعایت فاصله اجتماعی به صورت حضوری و با حضور کلیه اساتید محترم گروه عفون تشکیل گردید