رفتن به محتوای اصلی
x

تماس با گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری

ایمیل:  infectious@med.mui.ac.ir

وب سایت:https://med-new.mui.ac.ir/fa/ofoni

آدرس: اصفهان بلوار صفه مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) دفتر گروه عفونی

شماره تماس:03138222618