رفتن به محتوای اصلی
x
 • برگزاری case report مبتلا به کیست تخمدان

  در تاریخ 29شهریور 1401 ساعت ۷:۳۰ تا ۸:۱۵ در سالن اجتماعات سلامتکده خانم دکتر رنجبرمقاله عوامل ناباروری در مردان را ارائه نمودند. از ساعت ۸:۱۵ تا ۹ آقای دکتر اسحاقی بیمار مبتلا به کیست تخمدان بیان کردند.ارائه دهنده تجربه بالینی این هفته دکتر انصاری پور در مورد بیمار مبتلا بهنفخ مقاوم به درمان بود.

 • معرفی بیمار مبتلا به سردرد و آلرژی

  در تاریخ 21شهریور 1401 ساعت ۷:۳۰ تا ۸:۱۵ در سالن اجتماعات سلامتکده دکتر انصاری پوردرمان بیمار مبتلا به سردرد و آلرژی را ارائه نمودند. از ساعت ۸:۱۵ تا ۹ خانم دکتر قنبریان ژورنال کلاب سندرم تخمدان پلی کیستیک بیان کردند.از این هفته یک بخش تحت عنوان تجربه بالینی منظور تجربیاتی است که یک یا چند نکته مهارتی برای همکاران به ارمغان آورد به برنامه اضافه شد.

 • برگزاری سمینارمشترک با عنوان نتیجه اقدام پژوهی کیفیت عسل در استان اصفهان

  در تاریخ 20 شهریور 1401 در ساعت 8:30 صبح  سمینار مشترک گروه طب ایرانی با گروه جغرافیا و اقلیم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با عنوان نتیجه اقدام پژوهی  کیفیت عسل در استان اصفهان توسط خانم دکترطیبه اکبری در سالن اجتماعات سلامتکده با حضور اساتید و دانشجویان گروه طب ایرانی برگزار گردید.

  http://vc.mui.ac.ir/ispm

 • برگزاری case report درمان بیمار مبتلا به دیابت

  در تاریخ 14 شهریور ماه 1401 از ساعت 7:30 صبح جلسه  معرفی درمان طب ایرانی بیمار مبتلا دیابت توسط آقای دکتر اسحاقی برگزار گردید. پایان جلسه مروری بر مباحث با حضور اعضا هیئت علمی و اساتید محترم گروه طب ایرانی انجام شد.