رفتن به محتوای اصلی
x
 
 • جلسه دفاع

  جلسه دفاع از پایان نامه ی آقای فرید شیرمردی دانشجوی کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی با عنوان " بررسی اثرات ضد میکروبی، آنتی بیوفیلمی و مهاری بر بیان ژن bla OXA51 توسط سیکلودی پپتیدهای لاکتوباسیلوس پلانتاروم بارگذاری شده در نانوصفحات گرافن اکساید بر روی باکتریهای اسینتوباکتر بومانی مقاوم و استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه های بالینی   " و راهنمایی خانم دکتر نریمانی در روز چهارشنبه مورخ 1402/12/23ساعت 10 درتالار هشت گوش دانشکده برگزار گردید.

 • جلسه دفاع

  جلسه دفاع از پایان نامه ی آقای امیر حسین تشکر دانشجوی کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی با عنوان " انکپسوله کردن دی‌لیمونن و تیمول در نانوذرات صمغ آنغوزه و ارزیابی اثر آن بر باکتری های مقاوم به داروی گروه ESKAPE " و راهنمایی آقای دکتر داود منصوری در روز چهارشنبه مورخ 1402/11/25ساعت 10 درتالار فرهیختگان دانشکده برگزار می گردد.

 • ژورنال کلاب

  جلسه ژورنال کلاب گروه با موضوع A novel PCR-free and label-free cloth-based DNA sensor for sensitive and rapid detection of Escherichia coli و ارائه آقای رضا آب نیکی در روز چهارشنبه 1402/11/18 ساعت 12:30 در تالار فرهیختگان برگزار گردید.

 • ژورنال کلاب

  جلسه ژورنال کلاب گروه با موضوع  Novel Anthocyanin-Based Colorimetric Assay for the Rapid, Sensitive, and Quantitative Detection of Helicobacter pylori و ارائه آقای امیر حسین تشکر در روز چهارشنبه 1402/10/20 ساعت 11 در تالار فرهیختگان برگزارگردید.