رفتن به محتوای اصلی
x
 
 • ژورنال کلاب

  جلسه ژورنال کلاب گروه با موضوع multifunctional nanoagents for ultrasensitive imaging and photoactive killing of Gram-negative and Gram-positive bacteria و ارائه سرکار خانم محدثه شیخی در روز چهارشنبه 1402/03/03 ساعت 11:30 در محل تالار فرهیختگان برگزار می گردد.

 • جلسه دفاع از پروپوزال

  جلسه شورای گروه با بررسی پروپوزال خانم مهشید صالحی دانشجوی دکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی با عنوان " بررسی تنوع ژنتیکی جایگاه های کاندید مرتبط با مقاومت به بداکولین، دیلمانید، لینه زولید، کلوفازیمین و پریتومانید در جدایه های بالینی مایکوباکتریوم توبرکلوسیس در ایران" در روز چهارشنبه مورخ 1402/2/6 ساعت 10در اتاق شورای گروه برگزار گردید.

 • سمینار

  جلسه سمینار با موضوع Bacteriocins in food preservation  و ارائه جناب آقای رضا آب نیکی دانشجوی کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی در روز سه شنبه مورخ 16/12/1401ساعت 11 در تالار فرهیختگان دانشکده برگزار گردید.

 • توانمند سازی دانشجویان گروه

  کارگاه "مقاله نویسی با رویکرد چاپ" برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه توسط فرزانه محمدزاده رستمی دانشجوی دکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی در روز شنبه 13 اسفند ماه 1401 در سالن کارگاه های آموزشی مویدالاطباء برگزار گردید.