رفتن به محتوای اصلی
x
 
 • جلسه دفاع

  جلسه دفاع خانم راضیه کمالی دانشجوی دکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی با موضوع " مقایسه فراوانی و بررسی خصوصیات فنوتایپی و ژنوتایپی اشرشیاکلی پاتووار Adherent Invasive جدا شده از بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ مراجعه کننده به مرکز تحقیقات گوارش پورسینای حکیم " با راهنمایی جناب آقای دکتر حسین فاضلی در روز دوشنبه مورخ 1401/6/21 ساعت 11 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار گردید.

 • جلسه دفاع

  جلسه دفاع خانم خاطره سادات اختراعی دانشجوی کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی با موضوع " اثر آنتی میکروبیال لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس رامنوزوس جدا سازی شده از دوغ کفیر بر روی پورفیروموناس ژینژیوالیس و استرپتوکوکوس موتانس و ممانعت از بیان ژن gtfB و brpA در استرپتوکوکوس موتانس " با راهنمایی سرکار خانم دکتر تهمینه نریمانی در روز شنبه مورخ 1401/6/12 ساعت 10 در تالار فرهیختگان دانشکده پزشکی برگزار گردید.

 • جلسه شورای گروه

  جلسه شورای گروه با بررسی نامه های رسیده، تقویم آموزشی و برنامه آموزشی گروه در نیمسال اول ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱  و هم چنین دفاع از پروپوزال سرکار خانم مینا ذوالفقاری دانشجوی دکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی در روز چهارشنبه مورخ 1401/6/2 ساعت 10 در اتاق شورای گروه برگزار گردید.

 • جلسه دفاع

  جلسه دفاع خانم مهسا معرفیان دانشجوی کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی با موضوع " بررسی فراوانی مقاومت به کلیستین و ردیابی ژن mcr-1 در ایزوله های مقاوم اشرشیاکلی، کلبسیلا پنومونیه و پسودوموناس ائروزینوزا جدا شده از عفونت های انسانی " با راهنمایی سرکار خانم دکتر فرخنده پورسینا در روز شنبه مورخ 1401/4/25 ساعت 11:30 در تالار فرهیختگان دانشکده پزشکی برگزار گردید.