رفتن به محتوای اصلی
x

تماس با گروه باکتری و ویروس شناسی

ایمیل:  microbiology@med.mui.ac.ir

وب سایت: https://med.mui.ac.ir/fa/microbiology

آدرس: خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشکده پزشکی گروه باکتری و ویروس شناسی

تلفن: 03137929038