رفتن به محتوای اصلی
x

 • جلسه دفاع از پایان نامه کارورز ارتوپدی آقای دکتر فرشاد جلیلی

  ​جلسه دفاع از پایان نامه کارورز ارتوپدی آقای دکتر فرشاد جلیلی به راهنمایی آقایان دکتر سیدحمید موسوی و دکتر مهدی مطیفی فرد اقدم با عنوان" the outcomes of pilon surgery in Isfahan,Iran  " در روز یکشنبه به تاریخ 1403/04/10ساعت 7:30 صبح در مرکز آموزشی درمانی کاشانی برگزار می گردد.

 • جلسه دفاع از پایان نامه کارورز ارتوپدی آقای دکتر محمدعلی مظلوم

  ​جلسه دفاع از پایان نامه کارورز ارتوپدی آقای دکتر محمدعلی مظلوم به راهنمایی آقایان دکتر سینا طالبی و دکتر حسین اکبری اقدم با عنوان"evaluation difference of the patella height index after height tibia open wedge osteotomy betweenpatients with geno varum less than ten degree and those more than ten degree " در روز چهارشنبه به تاریخ 1403/03/23 ساعت 7:30 صبح در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) برگزار می گردد.

 • کنفرانس علمی با عنوان "پارگی مجدد روتاتور کاف"

  کنفرانس علمی با عنوان " پارگی مجدد روتاتور کاف" توسط آقای دکتر محمد دهقانی در روز پنج شنبه تاریخ 1403/03/24، به صورت حضوری در بیمارستان الزهرا (س) ( ساعت 8 صبح)، همراه با امتیاز بازآموزی برای متخصصین ارتوپدی، برگزار می گردد.

  لازم بذکر است جهت برخورداری از امتیاز این کنفرانس لازم است در سامانه آموزش مداوم ثبت نام نمائید.

 • برگزاری آزمون اسکی ( osce) دوم دستیاران ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  آزمون اسکی ( osce) دوم دستیاران ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به شرح زیر در ساعت 8:00 صبح در تاریخ 1403/02/20 برگزار می گردد:

  دستیاران سال اول و سوم: بیمارستان الزهرا(س)

  دستیاران سال دوم و چهارم: بیمارستان کاشانی