رفتن به محتوای اصلی
x
 • تشکیل جلسه شورای پژوهشی

  شورای پژوهشی دانشکده پزشکی مورخ یازدهم اسفند بصورت وبینار تشکلیل جلسه داد. در این جلسه پروپزال های کارورزی و دستیاری مورد بررسی قرار گرفت.

 • تشکیل جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

  جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی مورخ چهارشنبه 4 اسفند ماه 1400 ساعت 7.30 در حوزه معاونت پژوهشی بصورت وبینار برگزار گردید.

  در این جلسه 21 پروپزال دانشجویی مورد بررسی قرار گرفت .

 • تشکیل سومین جلسه راهکار جهت توانمند سازی اعضا محترم هیات علمی

  سومین جلسه راهکار جهت توانمند سازی اعضا محترم هیات علمی مورخ نهم بهمن ماه راس 8 صبح لغایت 9 صبح  با حضور گروههای اطفال . پاتولوژی . عفونی و مسئولین حوزه معاونت پژوهشی و نماینده حوزه توانمند سازی هیات علمی دانشگاه در سالن شورای حوزه معاونت پژوهشی برگزار گردید.

  در این جلسه راهکار های ارتقا پژوهشی اعضا و ارتقا کیفیت مقالات منتج از پایان نامه ها بحث و تبادل نظر گردید.

 • تشکیل دومین جلسه راهکار جهت توانمند سازی اعضا محترم هیات علمی

  دومین جلسه راهکار جهت توانمند سازی اعضا محترم هیات علمی مورخ بیست و پنجم دیماه  با حضور گروههای داخلی .بیهوشی . مسئولین حوزه معاونت پژوهشی و نماینده حوزه توانمند سازی هیات علمی دانشگاه در سالن شورای حوزه معاونت پژوهشی برگزار گردید.

  در این جلسه راهکار های ارتقا پژوهشی اعضا و ارتقا کیفیت مقالات منتج از پایان نامه ها بحث و تبادل نظر گردید.