رفتن به محتوای اصلی
x

تماس با معاونت پژوهشی

ایمیل:  vcr-office@med.mui.ac.ir

کد پستی: 73461-81746

آدرس: خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشکده پزشکی معاونت پژوهشی

تلفن: 03137928134