رفتن به محتوای اصلی
x
 • دفاع پایان نامه دستیاری

  دفاع پایان نامه دستیار آقای دکتر ابراهیم رفیعی تحت عنوان

  " بررسی ارتباط شاخص های کلسیم عروق کرونری و شدت درگیری عروق کرونر در بیماران مراجعه کننده جهت CT آنژیوگرافی کرونری"

  به راهنمایی سرکار خانم دکتر مریم مرادی در روز شنبه مورخ 1401/7/2 راس ساعت 8:00 صبح در بیمارستان الزهرا(س)، طبقه همکف، سالن شهید مطهری برگزار خواهد شد.

 • دفاع پایان نامه دستیاری

  دفاع پایان نامه دستیار خانم دکتر مژده اسحاقی تحت عنوان:

  "بررسی ارتباط بین یافته های رادیولوژیک اولیه و عوارض جراحی اولیه هیرشپرونگ در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع) طی سال های 1396 تا 1400"

  به راهنمایی خانم دکتر مریم ریاحی نژاد و آقای دکتر مهرداد حسین پور در روز سه شنبه مورخ 1401/6/8 در بیمارستان الزهرا(س)، طبقه همکف سالن شهید مطهری برگزار خواهد شد.

   

 • آزمون دانشجویان گروه رادیولوژی شهریور 1401

  آزمون دانشجویان گروه رادیولوژی مربوط به شهریور 1401 در روز پنجشنبه مورخ 1401/6/31راس ساعت 12 صبح در بیمارستان الزهرا(س)، طبقه زیرزمین، کلاس درس شماره 6 برگزار خواهد شد.

  لازم به ذکر است آزمون آسکی همان روز بعد از آزمون کتبی گرفته خواهد شد.

 • دفاع پایان نامه کارورزی

  دفاع پایان نامه کارورز خانم دکتر زهرا سادات میرحسینی تحت عنوان:

  "تعیین ارتباط بین توزیع فراوانی کیست های پری نورال و نواحی ستون مهره ها در تصاویر MRI بیمارستان کاشانی اصفهان در سال 1399"

  به راهنمایی خانم دکتر فریبا علیخانی و خانم دکتر مرضیه عالی نژاد در روز سه شنبه مورخ 1401/6/8 راس ساعت 7:30 در بیمارستان الزهرا(س)، طبقه همکف، سالن شهید مطهری برگزار خواهد شد.