رفتن به محتوای اصلی
x
 • دفاع از پایان نامه دستیاری

  دفاع از پایان نامه دستیاری خانم دکتر مهرانگیز دادخواه تحت عنوان " پیش بینی جنسیت با اندازه گیری فاصله آنوژنیتال و تعداد ضربان قلب در سونوگرافی چهارده هفته اول مادران باردار مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی در سال 1401" به راهنمایی خانم دکتر سمیه شیرازی نژاد در  روز یکشنبه به تاریخ 1403.3.6 ساعت 11:30 در بیمارستان الزهرا (س) کلاس درس شماره 4 برگزار گردید.

 • دفاع از پایان نامه دستیاری

  دفاع از پایان نامه دستیاری آقای دکتر حسین کوهی تحت عنوان" بررسی ارزش تشخیصی MRI و MRS در تشخیص بدخیمی های پروستات" به راهنمایی خانم دکتر غزاله جمالی پورصوفی و آقای دکتر علی حکمت نیا در تاریخ 1403/1/26 ساعت 12:00 صبح در بیمارستان الزهرا(س)، کلاس درس شماره 6 برگزار گردید.

 • آزمون دانشجویان رادیولوژی فروردین 1403

  زمان برگزاری آزمون دانشجویان رادیولوژی پنجشنبه به تاریخ 1403/1/29 راس ساعت 14:15 در محل مرکز آزمون های شهید قاسم سلیمانی برگزار می گردد.لازم به ذکر است آزمون آسکی در تاریخ مذکور راس ساعت 12:30 در بیمارستان الزهرا(س)، طبقه زیرزمین ، کلاس درس شماره  4 برگزار می گردد.

 • جلسه شورای عمومی /آموزشی

  جلسه شورای عمومی /آموزشی گروه رادیولوژی در روز سه شنبه به تاریخ 1402/11/3 راس ساعت 7:30 در بیمارستان الزهرا(س) ، اتاق اساتید برگزار خواهد شد.