رفتن به محتوای اصلی
x
 • دفاع از پایان نامه

  دفاع از پایان نامه  اینترنی خانم دکتر سیده مرضیه موسوی تحت عنوان: 

 • ژورنال

  ژورنال کلاب گروه رادیولوژی در روز پنج شنبه از ساعت 7:30 در سالن مطهری در تاریه 1401/12/11 برگزار می گردد.

 • جلسه شورای پژوهشی

  جلسه شورای پژوهشی گروه رادیولوژی در تاریخ پنجشنبه 1401/12/11 ساعت 7:30 در کلاس شماره 6 بیمارستان الزهرا با حضور اساتید محترم گروه رادیولوژی تشکیل می گردد. 

 • دفاع از پایان نامه

  جلسه دفاع از پایان نامه اینترنی خانم دکتر سیده مرضیه موسوی تحت عنوان: