رفتن به محتوای اصلی
x
 • جلسه دفاع از پروپوزال

  جلسه دفاع از پروپوزال دانشجوی کارشناسی ارشد ]قای نوید خلیلی 

  " پیشبینی بیوانفورماتیکی و ارزیابی آزمایشگاهی کارایی اپیتوپهای مشتق از پروتئینهای فیوژن و ماتریکس ویروس......"

  روز شنبه 9اردیبهشت 1403 ساعت 8صبح با حضور همکاران و داوران محترم درتالار فرهیختگان برگزار شد.

 • جلسه دفاع از پروپوزال

  جلسه دفاع از پروپوزال دانشجوی PhD خانم شیما شیخی  " بررسی اثر ضدتوموری وزیکول های خارج سلولی سلول کشنده ی طبیعی حاوی داروی تالیدوماید بر سلول های سرطانی کلورکتال "روزسه شنبه 11اردیبهشت 1403 ساعت 10صبح با حضور همکاران و داوران محترم درتالار فرهیختگان برگزار شد.

 • جلسه دفاع از پروپوزال

  جلسه دفاع از پروپوزال دانشجوی PhD آقای غلامرضا خسروی  " تعیین مشخصات ایمونوشیمیایی پروتئین های عصاره کنجد (indicum sesamum )به روش ایمونوبلاتینگ و طراحی ، نمونه سازی کیت شناسایی و ردیابی مولکولی آلرژن اصلی عصاره کنجد در مواد غذایی "روزیکشنبه 9اردیبهشت 1403 ساعت 13ظهر با حضور همکاران و داوران محترم دراتاق شورای گروه ایمنی شناسی برگزار شد.

 • تبریک روز استاد

  معلمی شغل انبیاست. روز استاد مبارک باشد.