رفتن به محتوای اصلی
x
 • جلسه شورای گروه

  جلسه شورای گروه با بررسی برنامه های جاری  و آزمون جامع دانشجویان دکترا  مورخ 1402/12/20 ساعت 12:00در اتاق شورای گروه برگزار و صورت جلسه آن به ریاست محترم دانشکده منعکس گردید.

 • جلسه شورای گروه

  جلسه شورای گروه با بررسی برنامه های جاری  و کنگره  ایمنولوژی آتی در روزیک شنبه مورخ 1402/11/29 ساعت 12:00در اتاق شورای گروه برگزار و صورت جلسه آن به ریاست محترم دانشکده منعکس گردید.

 • جلسه دفاع از پایان نامه

  جلسه دفاع از پایان نامه ی خانم آرزو قره آزاد دانشجوی کارشناسی ارشد ایمنی شناسی تحت عنوان:"بررسی فراوانی آللهای DR-HLA ،DP -و DQ ،-سطوح سرمی IgG ضد بتا-2 گلیکوپروتئین  در افراد با سندرم کووید-91 مزمن" در روز شنبه مورخ29/11/1402 ساعت 12 در محل تالار فرهیختگان با حضور  اساتید گروه و دانشجویان  برگزارگردید.

 • جلسه دفاع از پروپوزال

  جلسه دفاع از پروپوزال دانشجوی کارشناسی ارشد  خانم سلطانی  " بررسی تابیر برون تنی اگزوزوم بارگذاری شده با متفورمین بر فراوانی  Th  در سلولهای تک هسته ای خون محیطی بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس عودکننده- فروکش کننده "روزچهارشنبه 11بهمن 1402 ساعت 10صبح با حضور همکاران و داوران محترم دراتاق شورای گروه ایمنی شناسی برگزار شد.