رفتن به محتوای اصلی
x
 • جلسه شورای گروه

  جلسه شورای گروه روز سه شنبه در تاریخ  1401/09/15  ساعت10:00 صبح به منظور بررسی نامه های رسیده  با حضور همکاران  محترم   دراتاق شورای گروه  برگزار  شد.

 • lab meeting هفتگی

    جلسه فوق  روز سه شنبه 8 آذرماه  ساعت 12:30  با ارایه خانم شاپوریان در اتاق شورای گروه با حضور اکثریت دانشجویان و اساتید برگزارشد.

  فایل ارایه پیوست می باشد.

 • جلسه شورای گروه یکم آذرماه

   

  جلسه شورای گروه  در تاریخ  1401/09/1  ساعت10:00 صبح به منظور بررسی نامه های رسیده  با حضور همکاران  محترم   دراتاق شورای گروه  برگزار  شد.

 • جلسه lab meeting

  جلسه lab meeting در روز سه شنبه 1 آذرماه  ساعت 12:30  با ارایه خانم دکتر رحمتی در اتاق شورای گروه با حضور اکثریت دانشجویان و اساتید برگزارشد.

  فایل ارایه پیوست می باشد.