رفتن به محتوای اصلی
x
 • آزمون کارآموزی 1

  تاریخ برگزاری آزمون های  کارآموزی 1:

  تئوری میان ترم: روز شنبه 1401/10/3 ساعت 12- ساختمان تدبیر

  تئوری پایان ترم: روز سه شنبه 1401/10/27 ساعت 12- ساختمان تدبیر

  آسکی: روز چهارشتبه 1401/10/28 ساعت 12- ساختمان تدبیر

 • آزمون کارآموزی 2

  آزمون پایان ترم کارآموزی 2 روز چهارشنبه 1401/9/30 راس ساعت 8 صبح در محل سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) برگزار می گردد.

 • آزمون کارآموزی 2

  آزمون پایان ترم کارآموزی 2 روز دوشنبه 1401/8/30 راس ساعت 8 صبح در محل سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع) برگزار می گردد.

 • آزمون کارورزی

  آزمون پایان بخش کارورزان کودکان و آزمون اخلاق بخش کودکان سه ماهه پاییز 1401 در روز سه شنبه 1401/9/29 راس ساعت 12 در محل ساختمان تدبیر برگزار می گردد.