رفتن به محتوای اصلی
x
 • پوستر
 • آزمون کارورزی

  آزمون پایان بخش کارورزان کودکان و آزمون اخلاق بخش کودکان سه ماهه پاییز 1402 در روز سه شنبه 1402/9/28 راس ساعت 12:15 دقیقه در محل ساختمان شهیدسلیمانی دانشگاه علوم پزشکی برگزار می گردد.

 • آزمون کارآموزی 2

  آزمون پایان ترم کارآموزی 2 روز یکشنبه 1402/7/30 راس ساعت 12:15 دقیقه در محل ساختمان شهیدسلیمانی دانشگاه علوم پزشکی برگزار می گردد.

 • آزمون کارآموزی 1

  تاریخ برگزاری آزمون های  کارآموزی 1:

  تئوری میان ترم: روز شنبه 1402/8/6 ساعت 12:15 دقیقه- ساختمان شهید سلیمانی

  تئوری پایان ترم: روز دوشنبه 1402/8/29 ساعت 12:15 دقیقه- ساختمان شهید سلیمانی

  آسکی: روز سه شنبه 1402/8/30 ساعت 12:15 دقیقه- ساختمان شهید سلیمانی