رفتن به محتوای اصلی
x
 • اطلاعیه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی

  جلسه دفاع از پروپوزال آقای محمد حسین درویش علی دانشجوی کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی با عنوان"طراحی و ساخت وکتور فاژ کمکی M13 با مقاومت آمپی سیلین و مبدا همانندسازی pMB1 و مقایسه تیتر فاژ تولید شده با فاژ کمکی M13KO7" با راهنمایی آقای دکتر حسین خان احمد در روز شنبه 1 مرداد 1401 از ساعت 12-10 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می شود. 

 • برگزاری جلسه شورای گروه

  چهارمین جلسه شورای گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی طبق برنامه قبلی در روز شنبه 25 تیرماه از ساعت 12-10 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه موارد دستورجلسه مطرح و همکاران نقطه نظرات خود را در مورد آنها مطرح کردند و تصمیمات لازم اتخاذ گردید. همچنین تقسیم دروس نیمسال اول 1402-1401 که قبلا برای اعضاء گروه ایمیل شده بود بررسی و با کمی تغییرات برنامه درسی افراد مشخص و نهایی شد.

 • اطلاعیه دفاع از پایان نامه

  دفاع از پایان نامه خانم رضوان ادیبی دانشجوی کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی با عنوان"بررسی تاثیر زولدرونیک اسید بر مرگ سلولهای پلی پلوئیدی رده سلولی سرطان مثانه 5637 پیش و پس از تیمار با سیس پلاتین" به راهنمایی آقای دکتر یوسف قیصری در روز سه شنبه 28 تیرماه 1401 از ساعت 12-10 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می شود.

 • اطلاعیه دفاع از پروپوزال دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی

  جلسه دفاع از پروپوزال آقای سجاد بیگلری دانشجوی دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی با عنوان"بررسی چند مرحله ای ژنتیکی در بیماران نقص سیستم ایمنی مادرزادی با تظاهرات بالینی منتشر و مقاوم به درمان در جمعیت استان اصفهان" با راهنمایی آقای دکتر محمدامین طباطبایی فر در روز شنبه 25  تیرماه از ساعت 10-8 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می شود.