رفتن به محتوای اصلی
x
 • جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

  جلسه دفاع ازپایان خانم نسا کاظمی فرد دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی با عنوان آنالیز پروفایل بیانی RNA های بلندی غیر کد کننده تنظیمی مسیر NF-kB در بیماران التهابی روده (IBD) و بررسی آزمایشگاهی پنج مورد از RNA های بلند غیر کد کننده انتخابی به راهنمایی آقای دکتر محمد کاظمی و دکتر حمید اسد زاده در روز یک شنبه  مورخ 1401/9/20 از ساعت 10 تا 12 صبح در تالار هشت گوش برگزار می شود.                              

   

 • سمینار گروه

  سمینار هفتگی گروه توسط آقای محمدحسین درویشعلی دانشجوی کارشناسی ارشد زیست فناوری با موضوع "Cancer Vaccine Platforms" با راهنمایی آقای دکتر حسین خان احمد در روز شنبه 5 آذرماه 1401 از ساعت 12-10 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می شود.

 • اطلاعیه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی

  دفاع از پایان نامه خانم فاطمه شاکرمی دانشجوی دکترای تخصصی پزشکی مولکولی با عنوان "بررسی تغییرات ژنتیکی در بیماران ایرانی مبتلا به میکروسفالی اولیه همراه با ناتوانی ذهنی" به راهنمایی آقای دکتر محمدامین طباطبائی فر روز سه شنبه مورخ 15 آذرماه 1401 ساعت 10 صبح  در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

 • اطلاعیه برگزاری جلسه پیش دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی پزشکی مولکولی

  پیش دفاع از پایان نامه آقای محمدجواد حجازی دانشجوی دکترای تخصصی پزشکی مولکولی با عنوان "بررسی اثر بخشی مهار انکوژن S100A8 با استفاده از فناوری Antisense Gapmer در القای آپوپتوز، حساسیت به درمان و جلوگیری از تکثیر سلول های لوسمی حاد لنفوبلاستیک عود کننده انسانی" به راهنمایی آقای دکتر محمدرضا شریفی روز یکشنبه مورخ 6 آذرماه 1401 ساعت 12:30 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می گردد.