رفتن به محتوای اصلی
x
 • برنامه کلاس های اینترن های طب اورژانس در مهر ماه 1402

  کلاسهای کارورزان طب اورژانس در مهرماه 1402 به شرح زیر در ساعت 9:30 صبح و در مجموعه کلاس های بیمارستان الزهرا(س) برگزار میشود:

   

   

  1402/7/3 مدرس :آقای دکتر گلشنی/ مبحث LOC 

  1402/7/6 مدرس : آقای دکتر مجیدی نژاد /مبحث  Shock

  1402/7/8 مدرس:آقای دکتر عزیزخانی/ مبحث ATLS

  1402/7/9 مدرس :آقای دکتر حیدری/مبحث BLS/ACLS

 • برنامه کلاس های اینترن های طب اورژانس در شهریورماه 1402

  کلاسهای کارورزان طب اورژانس در شهریور ماه 1402 به شرح زیر در ساعت 9:30 صبح و در مجموعه کلاس های بیمارستان الزهرا(س) برگزار میشود:

   

  1402/6/4 مدرس :آقای دکتر سهرابی/ مبحث LOC 

  1402/6/5 مدرس : آقای دکتر فرقانی/ مبحث BLS/ACLS

  1402/6/8 مدرس:آقای دکتر معصومی / مبحث ATLS

  1402/6/11 مدرس :آقای دکتر احمدی / مبحث  Shock

 • برنامه کلاس های اینترن های طب اورژانس در تیرماه 1402

  کلاسهای کارورزان طب اورژانس در تیرماه 1402به شرح زیر در ساعت 9:30 و در مجموعه کلاس های بیمارستان الزهرا(س) برگزار میشود:

  1402/4/4 مدرس :آقای دکتر محمد نصراصفهانی/ مبحث  Shock

  1402/4/6 مدرس : آقای دکتر ابوطالبی/ مبحث BLS/ACLS

  1402/4/7 مدرس:آقای دکتر خواجه باشی/ مبحث ATLS

  1402/4/11 مدرس :آقای دکتر حیدری/ مبحث LOC 

 • جلسه دفاع از پایان نامه کارورزان طب اورژانس آقایان نیما عمادی و حسین صانعیان

  ​​جلسه دفاع از پایان نامه کارورزان طب اورژانس آقایان نیما عمادی و حسین صانعیان به راهنمایی آقایان دکتر مهدی نصراصفهانی و فرهاد حیدری با عنوان" تدوین نقشه حوادث ترافیکی بر اساس ماموریت های اورژانس پیش بیمارستانی " در روز سه شنبه تاریخ 1402/03/23 ساعت 10:30 صبح در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) برگزار گردید.