رفتن به محتوای اصلی
x

تماس با گروه طب اورژانس

پست الکترونیک:  idem@med.mui.ac.ir

وب سایت:https://med-new.mui.ac.ir/fa/orjance

شماره تماس: 03136202085 و یا03136202020 داخلی 2539

شماره فاکس:03136202085

آدرس:اصفهان بلوار صفه مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) زیرزمین ورودی 3 دفتر گروه طب اورژانس