رفتن به محتوای اصلی
x

 • اخبار پژوهشی گروه

  در روز سه شنبه مورخ 1401/12/9  جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهراپورپرور دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی  تحت عنوان "بررسی و مقایسه دز رسیده به فک پایین در دو روش سه بعدی تطبیقی و توموتراپی حلزونی" به راهنمایی دکتر داریوش شهبازی  با نمره عالی برگزار و به تصویب رسید، و از طرف مدیر گروه این موفقیت به دانشجو و استاد راهنمای گرامی نامبرده تبریک گفته شد.

 • اخبار پژوهشی گروه

  در روز چهارشنبه مورخ 1401/12/10ساعت 8.صبح جلسه دفاع از پایان نامه آقای حسین رست دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی  تحت عنوان " ارزیابی میزان دزدریافتی حلزون گوش در بیماران با سرطان سروگردن تحت درمان رادیوتراپی سه بعدی انطباقی و توموتراپی مارپیچ" به راهنمایی دکتر محمدباقر توکلی  با نمره عالی برگزار و به تصویب رسید، و از طرف مدیر گروه این موفقیت به دانشجو و استاد راهنمای گرامی نامبرده تبریک گفته شد.

 • اخبار پژوهشی گروه

  هیات بورد فیزیک پزشکی متشکل از خانم دکتر سمیه خویی، آقایان دکتر محمد باقر شیران، دکتر علی شبستانی منفرد و دکتر ابوالفضل نیک فرجام طی روزهای 30 بهمن ماه و اول اسفندماه 1401 از طرف وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی جهت اعتبار بخشی رشته فیزیکپزشکی مقطع کارشناسی ارشد و دکترای فیزیک پزشکی، کارشناسی ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی، کارشناسی تکنولوژی پرتو شناسی از گروه بازدید داشتند. آنها طی دو روز جلساتی با اعضای گروه و دانشجویان تحصیلا تکمیلی گروه و اعضای گروه رادیولوژی برگزار نمودند.

 • اخبار پژوهشی گروه

  در روز دوشنبه مورخ 1401/11/24  ساعت 11 صبح جلسه دفاع از پایان نامه آقای مجتبی سیرتی دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی  تحت عنوان " تخمین خودکار سن استخوانی کودکان با استفاده از رویکرد یادگیری عمیق و شبک عصبی کانولوشنی رگرسیون" به راهنمایی دکتر علی چاپاریان   با نمره عالی برگزار و به تصویب رسید، و از طرف مدیر گروه این موفقیت به دانشجو و استاد راهنمای گرامی نامبرده تبریک گفته شد.