رفتن به محتوای اصلی
x

 • اخبار پژوهشی گروه
  جلسه پیش دفاع از پایان نامه خانم سارا لشگری دانشجوی دکترای فیزیک پزشکی
 • اخبار پژوهشی گروه
  جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهدیس عیوضی دانشجوی دکترای فیزیک پزشکی
 • اخبار پژوهشی گروه
  جلسه دفاع از پروپوزال خانم مریم ملکی دانشجوی دکترای فیزیک پزشکی
 • اخبار پژوهشی گروه
  جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا علیرضایی دانشجوی دکترای فیزیک پزشکی