رفتن به محتوای اصلی
x

 • اخبار پژوهشی
  ژورنال کلاب گروه فیزیک پزشکی با عنوان Practical guide to quantification of hepatic iron with MRI با ارائه خانم فرناز آزادی دانشجو ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی روز سه شنبه 1 ام خرداد ماه 1403 در گروه فیزیک پزشکی برگزار گردید.
 • اخبار پژوهشی
  ژورنال کلاب گروه فیزیک پزشکی با عنوان Brain tumor segmentation and grading of lower-grade glioma using deep learning in MRI images با ارائه آقای کاوه پور دانشجو ارشد فیزیک پزشکی روز سه شنبه 25 اردیبهشت ماه 1403 در گروه فیزیک پزشکی برگزار گردید.
 • اخبار پژوهشی
  ژورنال کلاب گروه فیزیک پزشکی با عنوان Explainable deep learning-based survival prediction for non-small cell lung cancer patients undergoing radical radiotherapy با ارائه آقای امیر محمد سلطانی نژاد دانشجو ارشد فیزیک پزشکی روز یکشنبه 16 اردیبهشت ماه 1403 در کلاس 3 گروه فیزیک پزشکی برگزار گردید.
 • اخبار پژوهشی
  ژورنال کلاب گروه فیزیک پزشکی با عنوان Inferring pain experience in infants using quantitative whole-brain functional MRI signatures: a cross-sectional, observational study با ارائه خانم مریم فکور دانشجو ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی روز دوشنبه 3 اردیبهشت ماه 1403 در کلاس 3 گروه فیزیک پزشکی برگزار گردید.