رفتن به محتوای اصلی
x

 • اخبار پژوهشی

  ژورنال کلاب گروه فیزیک پزشکی با عنوان

  A novel ECG diagnostic system for the detection of 13 different diseases

  با ارائه خانم نرگس فتاحی دانشجو ارشد فیزیک پزشکی روز یکشنبه 12 ام اسفند ماه 1402 در گروه فیزیک پزشکی برگزار گردید.

 • اخبار پژوهشی

  ژورنال کلاب گروه فیزیک پزشکی با عنوان

  Prediction of Disease Progression in Multiple Sclerosis Patients using Deep Learning Analysis of MRI Data

  با ارائه خانم سمیه رفیعی دانشجو ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی روز دوشنبه 7 ام اسفند ماه 1402 در گروه فیزیک پزشکی برگزار گردید.

   

 • اخبار پژوهشی

  ژورنال کلاب گروه فیزیک پزشکی با عنوان

  Advanced imaging techniques for neuro-oncologic tumor diagnosis, with an emphasis on PET-MRI imaging of malignant brain tumors

  با ارائه آقای  حسین ایزی دانشجو ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی روز یکشنبه 29 ام بهمن ماه 1402 در کلاس 3 گروه فیزیک پزشکی برگزار گردید.

 • اخبار پژوهشی

  ژورنال کلاب گروه فیزیک پزشکی با عنوان

  Prediction of Disease Progression in Multiple Sclerosis Patients using Deep Learning Analysis of MRI Data

  با ارائه آقای محمد مهدی عزیزی دانشجو ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی روز سه شنبه 17 ام بهمن ماه 1402 در کلاس 3 گروه فیزیک پزشکی برگزار گردید.