رفتن به محتوای اصلی
x

                                                                               

                                                                   

 

 • جلسه ژورنال کلاب

  جلسه ژورنال کلاب گروه با عنوان

  Peripheral Nerve Regeneration with 3D Printed Bionic Scaffolds Loading Neural Crest Stem Cell Derived Schwann Cell Progenitors

  روز دوشنبه مورخ 1401/12/1 ساعت 10 در محل تالار هشت گوش با ارِائه خانم سمیرا شریعتی برگزار گردید.
   

   

 • جلسه ژورنال کلاب

  جلسه ژورنال کلاب گروه با عنوان
   Identification of a discrete subpopulation of spinal cord ependymal cells with neural stem cell properties
  روز دوشنبه مورخ 1401/11/3 ساعت 10 در محل تالار هشت گوش با ارِائه خانم سحر قصوری برگزار گردید.
   

 • جلسه شورای آموزشی گروه

  جلسه شورای آموزشی گروه در تاریخ 1401/11/17 از ساعت 10 در محل تالار هشت گوش تشکیل و موضوعات زیر مطرح و در خصوص آن تصمیم گیری شد
  -    مصوبه داخلی گروه جهت نحوه مدیریت جلسات گروه و نحوه رفع مشکل مالی احتمالی
  -    موافقت با درخواست آقای محسن اصغری دانشجوی Ph.D گروه مبنی بر درخواست اصلاحات علمی پایان نامه
  -    اطلاع رسانی و هم فکری در خصوص ظرفیت پذیرش دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی و پاسخ نامه وزارت خانه به شماره 6912/500/د
   

 • جلسه ژورنال کلاب

  جلسه ژورنال کلاب گروه با عنوان: Review on Nanoparticles and Nanostructured Materials: Bioimaging, Biosensing, Drug Delivery, Tissue Engineering, Antimicrobial, and Agro-Food Applications روز دوشنبه مورخ 1401/9/28 ساعت 10 در محل تالار هشت گوش با ارِائه جناب آقای احسان مسعودی برگزار گردید.