رفتن به محتوای اصلی
x

  • پوستر
  • برگزاری جلسه ژورنال کلاپ دستیاران گروه

    روز شنبه مورخ 1402/2/16 جلسه ژونال کلاپ دستیاران گروه  دکتر فروغی به راهنمایی سرکار خانم دکتر میترا حیدرپور و دکتر فرزانه نیری به راهنمایی سرکارخانم دکتر فرشته محمدی زاده در محل کلاس 2 بخش پاتولوژی الزهرا برگزار می گردد.

  • برگزاری آرمون عملی دستیاران سال 1 و 2 و 3

    روز یکشنبه مورخ 1402/2/10 آزمون عملی و آسکی دستیاران سال 1 و 2 و 3 در محل آزمایشگاه گروه آسیب شناسی دانشکده برگزار گردید.

  • برگزاری برنامه Case Presentation گروه

    روز شنبه مورخ 1401/10/17 برنامه Case Presentation گروه توسط دستیاران گروه جناب آقای دکتر اقدامی به راهنمایی سرکار خانم دکتر مریم درخشان و خانم دکتر فرزانه رمضانی به راهنمایی سرکار خانم دکتر مریم سطان در کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا ارائه گردید.