رفتن به محتوای اصلی
x
 • آزمون دانشجویان گروه رادیولوژی

  آزمون دانشجویان گروه رادیولوژی  مربوط به اسفند 1400 در روز سه شنبه مورخ 1401/5/18ساعت 12 صبح در بیمارستان الزهرا(س) / طبقه زیرزمین/ کلاس درس شماره برگزار می گردد.

  لازم به ذکر است امتحان آسکی دانشجویان همان روز پس از امتحان کتبی می باشد.

 • جلسه شورای آموزشی گروه رادیولوژی

  جلسه شورای آموزشی گروه رادیولوژی در روز دوشنبه مورخ 1401/5/10راس ساعت 7:30 واقع در بیمارستان الزهرا(س) / طبقه همکف/ سالن شهید مطهری با حضور جمعی از اساتید برگزار گردید.

 • آزمون دانشجویان گروه رادیولوژی

  آزمون دانشجویان گروه رادیولوژی  مربوط به تیر1401 در روز شنبه مورخ 1401/5/8ساعت 12 صبح در بیمارستان الزهرا(س) / طبقه زیرزمین/ کلاس درس شماره برگزار می گردد.

  لازم به ذکر است امتحان آسکی دانشجویان همان روز پس از امتحان کتبی می باشد.

 • جلسه شورای عمومی/آموزشی گروه رادیولوژی

  جلسه شورای عمومی/آموزشی گروه رادیولوژی در روز دوشنبه مورخ 1401/4/13 راس ساعت 7:30 واقع در بیمارستان الزهرا(س) / طبقه همکف/ سالن شهید مطهری برگزار خواهد شد.