رفتن به محتوای اصلی
x
 • ژورنال

  ادامه ژورنال کلاب توسط خانم دکتر خراسانی رزیدنت گروه عفونی در تاریخ 1402/12/10 در ساعت 8:30 در کلاس شماره 5 گروه عفونی با حضور کلیه اساتید ، دستیاران ، اینترنها و اکسترنها تشکیل گردید. 

 • کنفرانس مشترک

  کنفرانس مشترک گروه عفونی با گروه رادیولوژی با شرکت آقای دکتر نوروز متخصص رادیولوژی و عضوهیات علمی - با حضور کلیه اساتید - دستیاران- اکسترنها -اینترنها  درکلاس شماره 5 بیمارستان الزهرا در تاریخ 1402/12/13 

 • شورا

  شورای گروه عفونی در روز شنبه ساعت 8 صبح در دفتر گروه عفونی واقع در بیمارستان الزهرا - طبقه چهار جنب VIP با حضور کلیه اساتید برگزار می گردد. 

 • ژورنال

  جلسه ژورنال کلاب در روز پنج شنبه 1402/12/3 توسط خانم دکتر خراسانی - با حضور کلیه اساتید - دستیاران- اینترها و اکسترنهای گروه عفونی در کلاس شماره 5 برگزار می گردد.