رفتن به محتوای اصلی
x
 • شورای گروه

  جلسه شورای گروه در روز چهارشنبه مورخ 10 خرداد 1402 ساعت 10 در محل اتاق شورا برگزار میگردد (دستور کار جلسه).

 • ژورنال کلاب

  جلسه ژورنال کلاب گروه با عنوان the gut mocrobiota metabolites: physiology and physiopathology consequences، چهارشنبه مورخ 3 خرداد 1402 ساعت 10 در محل تالار هشت گوش با ارائه سرکار خانم دکتر قاسمی برگزار میگردد.

 • ژورنال کلاب

  جلسه ژورنال کلاب گروه با عنوان Normal aging vs Alzheimer's disease، چهارشنبه مورخ 6 اردیبهشت 1402 ساعت 10 در محل تالار هشت گوش با ارائه سرکار خانم دکتر رجایی برگزار میگردد.

 • ژورنال کلاب
  • جلسه ژورنال کلاب گروه با عنوان Saffron: Potential health benefits، چهارشنبه مورخ 20 اردیبهشت 1402 ساعت 10 در محل تالار هشت گوش با ارائه سرکار خانم مریم داستان برگزار میگردد.