رفتن به محتوای اصلی
x

تماس با گروه فیزیولوژی

ایمیل:  physiology@med.mui.ac.ir

وب سایت: https://med.mui.ac.ir/fa/physiology

آدرس: خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشکده پزشکی گروه فیزیولوژی

تلفن: 03137929187