رفتن به محتوای اصلی
x

 • جلسه پیش دفاع از پایان نامه

  جلسه پیش دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی سرکار خانم وجیهه ساعدی به راهنمایی سرکار خانم دکتر راداحمدی با عنوان "بررسی اثر اس سیتالوپرام بر حافظه در رات های تحت استرس
  مزمن قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی"  شنبه مورخ 16 تیر ساعت 8 در محل تالار فرهیختگان برگزار می گردد.

 • جلسه شورای گروه

  جلسه شورای گروه در روز چهارشنبه مورخ 13 تیر 1403 ساعت 10 در محل اتاق شورا برگزار میگردد.

 • ژورنال کلاب

  جلسه ژورنال کلاب گروه با عنوان Aquaporin’s in insulin resistance and diabetes: More than channels، چهارشنبه مورخ 23خرداد  1403 ساعت 10 در محل تالار هشت گوش با ارائه سرکار خانم دکتر سلطانی برگزار میگردد.

 • ژورنال کلاب

  جلسه ژورنال کلاب گروه با عنوان Memory and Consciousness، چهارشنبه مورخ 26 ادیبهشت 1403 ساعت 10 در محل تالار هشت گوش با ارائه جناب آقای دکتر علایی برگزار میگردد.