رفتن به محتوای اصلی
x
 • برگزاری برنامه آموزشی " تفسیر نتایج تصویربرداری ترکیبی قرنیه با دستگاه Sirius و Peramis "

      برنامه آموزشی " تفسیر نتایج تصویربرداری ترکیبی قرنیه با دستگاه Sirius و  Peramis " با امتیاز آموزش مداوم از ساعت 8  الی 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 1401/5/27 با حضور اعضای محترم هیئت علمی گروه ، دستیاران و متخصصین چشم پزشکی شهر اصفهان در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی فیض برگزار شد.

 • جلسه شورای آموزشی گروه چشم پزشکی

  در روز شنبه مورخ 1401/5/1  از ساعت 8 صبح جلسه شورای آموزشی گروه چشم با حضور اعضا و رئیس محترم بیمارستان در محل دفتر گروه تشکیل و پیرامون امور آموزشی دستیاران و دانشجویان پزشکی و خصوصا نحوه آزمون ارتقای دستیاران بحث و تبادل نظر گردید .

 • جلسه شورای آموزشی گروه چشم پزشکی

  برخی از مفاد و مستندات آموزشی برنامه عملیاتی گروه در جلسه شورای آموزشی گروه که در مورخ 1401/4/4 برگزار شد ، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه در خصوص مسایل آموزشی و دستیاری توسط اعضای شورا مواردی مطرح و تصمیم گیری شد .

 • جلسه شورای پژوهشی گروه چشم

  از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 1401/4/2 جلسه شورای پژوهشی گروه چشم برگزار شد . مصوبات و موارد طرح شده :

  - دفاع از پایان نامه آقای یوسف براتی دانشجوی پژشکی به راهنمایی آقای دکتر کیان ارثی

  - دفاع از پروپوزال خانم دکتر مریم عباسی دستیار به راهنمایی آقای دکتر فاضل

  طرح ، بررسی  و تصویب  8 مورد عنوان دستیاری