رفتن به محتوای اصلی
x
 • بیست و ششمین جلسه شورای پژوهشی

  روز دوشنبه بیست و یکم اسفندماه 1402، در بیست و ششمین جلسه شورای پژوهشی گروه که بصورت حضوری در ساعت 7:30 صبح برگزار شد، دو دفاع از پایان نامه در مقطع کارورزی مورد بررسی قرار گرفت.

 • بیست و پنجمین جلسه شورای پژوهشی

  روز دوشنبه هفتم اسفندماه1402، در بیست و پنجمین جلسه شورای پژوهشی گروه که بصورت حضوری در ساعت 7:30 صبح برگزار شد، سه دفاع از پایاننامه در مقطع کارورزی مورد بررسی قرار گرفت.

 • بیست و چهارمین جلسه شورای پژوهشی

  روز دوشنبه نهم بهمن ماه1402، در بیست و چهارمین جلسه شورای پژوهشی گروه که بصورت حضوری در ساعت 7:30 صبح برگزار شد، دو دفاع از پایان نامه در مقطع کارورزی مورد بررسی قرار گرفت.

 • بیست و سومین جلسه شورای پژوهشی

  روز دوشنبه دوم بهمن ماه1402، در بیست و سومین جلسه شورای پژوهشی گروه که بصورت حضوری در ساعت 7:30 صبح برگزار شد، یک دفاع از پایان نامه در مقطع کارورزی مورد بررسی قرار گرفت.