رفتن به محتوای اصلی
x
 • دومین جلسه شورای پژوهشی

  روز دوشنبه یکم خردادماه 1402، در دومین جلسه شورای پژوهشی گروه که بصورت حضوری در ساعت 7:30 صبح برگزار شد، دو دفاع از پایان نامه در مقطع کارورزی مورد بررسی قرار گرفتند.

 • اولین جلسه شورای پژوهشی

  روز دوشنبه 11 اردیبهشتماه 1402، در اولین جلسه شورای پژوهشی گروه که بصورت حضوری در ساعت 7:30 صبح برگزار شد، دو دفاع از پایان نامه در مقطع کارورزی مورد بررسی قرار گرفتند.

 • سی و سومین جلسه شورای پژوهشی

  روز دوشنبه بیست و دوم اسفندماه1401، در سی و سومین جلسه شورای پژوهشی گروه که بصورت حضوری در ساعت 7:30 صبح برگزار شد، دو دفاع از پایان نامه در مقطع کارورزی مورد بررسی قرار گرفتند.

 • سی و دومین جلسه شورای پژوهشی

  روز دوشنبه پانزدهم اسفندماه1401، در سی و دومین جلسه شورای پژوهشی گروه که بصورت حضوری در ساعت 7:30 صبح برگزار شد، سه دفاع از پایان نامه در مقطع کارورزی مورد بررسی قرار گرفتند.