رفتن به محتوای اصلی
x

 • هشتمین جلسه شورای پژوهشی در سال 1400

  روز دوشنبه 29 شهریورماه 1400، در هفتمین جلسه شورای پژوهشی گروه که بصورت حضوری، از ساعت 8 صبح برگزار گردید، 4 پایان نامه در مقطع کارورزی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

 • هفتمین جلسه شورای پژوهشی در سال 1400

  روز دوشنبه 22 شهریورماه 1400، در هفتمین جلسه شورای پژوهشی گروه که بصورت حضوری، از ساعت 8 صبح برگزار گردید، 7 پایان نامه در مقطع دستیاری و کارورزی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

 • ششمین جلسه شورای پژوهشی در سال 1400

  روز دوشنبه 15 شهریورماه 1400، در ششمین جلسه شورای پژوهشی گروه که بصورت حضوری، از ساعت 7:30 صبح برگزار گردید، دو دفاع از پایان نامه در مقطع کارورزی انجام گرفت.

 • پنجمین جلسه شورای پژوهشی در سال 1400

  روز دوشنبه 4 مردادماه 1400، در پنجمین جلسه شورای پژوهشی گروه که بصورت حضوری، از ساعت 8 صبح برگزار گردید، دو پایان نامه در مقطع فلوشیپی و کارورزی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.