رفتن به محتوای اصلی
x
 • چهارمین جلسه شورای پژوهشی

  روز دوشنبه بیست و یکم خردادماه 1403، در چهارمین جلسه شورای پژوهشی گروه که بصورت حضوری در ساعت 7:30 صبح برگزار شد، سه دفاع از پایان نامه در مقطع کارورزی مورد بررسی قرار گرفت.

 • سومین جلسه شورای پژوهشی

  روز دوشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه 1403، در سومین جلسه شورای پژوهشی گروه که بصورت حضوری در ساعت 7:30 صبح برگزار شد، دو دفاع از پایان نامه در مقطع دستیاری مورد بررسی قرار گرفت.

 • دومین جلسه شورای پژوهشی

  روز دوشنبه دهم اردیبهشت ماه 1403، در دومین جلسه شورای پژوهشی گروه که بصورت حضوری در ساعت 7:30 صبح برگزار شد، دو دفاع از پایان نامه در مقاطع دستیاری و کارورزی مورد بررسی قرار گرفت.

 • اولین جلسه شورای پژوهشی

  روز دوشنبه بیست و هفتم فروردین ماه 1403، در اولین جلسه شورای پژوهشی گروه که بصورت حضوری در ساعت 7:30 صبح برگزار شد، موضوعات و پروپوزال‌های مقاطع کارورزی و دستیاری مورد بررسی قرار گرفتند.