رفتن به محتوای اصلی
x

تماس با گروه جراحی مغز و اعصاب

اصفهان خیابان شهدای صفه مرکز آموزشی و درمانی الزهرا

شماره تماس :   03136700666( داخلی2529)
کد پستی:81746

ایمیل:Neurosrc@med.mui.ac.ir