رفتن به محتوای اصلی
x
 • اطلاعیه دفاع از پایان نامه

  جلسه دفاع از پایان نامه خانم بصیره بهرامی دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک پزشکی با عنوان"بررسی جامع eRNA های درگیر در سرطان معده با رویکرد سیستم بیولوژی و بررسی آزمایشگاهی یک eRNA کاندید" به راهنمایی خانم دکتر پروانه نیک پور در روز سه شنبه 7 تیرماه 1401 از ساعت 11-9 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می شود.

 • سمینار گروه

  جلسه سمینار گروه با ارائه خانم المیرا توپچی دانشجوی کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی با عنوان"Application of antisense oligonucleotides in cutaneous melanoma therapy" با راهنمایی خانم دکتر رعنا مرادیان در روز شنبه تاریخ 4 تیرماه 1401 از ساعت 10 تا 12 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می شود.

 • برگزاری جلسه شورای گروه

  سومین جلسه  شورای گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی در سال 1401 طبق برنامه قبلی در روز شنبه 28 خرداد 1401 با حضور تمام اعضاء  در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی از ساعت 11:30 تا 12:30 برگزار گردید و در مورد موارد مطرح شده در دستور جلسه بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

 • سمینار گروه

  جلسه سمینار گروه با ارائه خانم زهرا روح الامینی دانشجوی کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی با عنوان"Cell Penetrating Peptides - Nucleic Acid Delivery and Biomedical Applications" با راهنمایی آقای دکتر محمد کاظمی در تاریخ شنبه 28 خرداد 1401 از ساعت 10 تا 12 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می شود.