رفتن به محتوای اصلی
x
 • جلسه کنفرانس و ژورنال کلاب پزشکی اجتماعی

  جلسه  کنفرانس گروه پزشکی اجتماعی پنج شنبه 7 بهمن راس ساعت 8 تا 9 از طریق سامانه مجازی BBB بصورت غیر حضوری با حضور اعضای هیات علمی و دستیاران و کارورزان پزشکی اجتماعی گروه برگزار می شود.

 • کنفرانس گروه پزشکی اجتماعی

  جلسه  کنفرانس گروه پزشکی اجتماعی پنج شنبه 23 دی راس ساعت 8 تا 9 از طریق سامانه مجازی BBB بصورت غیر حضوری با حضور اعضای هیات علمی و دستیاران گروه برگزار می شود.

 • جلسه کنفرانس و ژورنال کلاب پزشکی اجتماعی

  جلسه ژورنال کلاب و کنفرانس گروه پزشکی اجتماعی پنج شنبه 9 دی راس ساعت 9 تا 12 از طریق سامانه مجازی BBB بصورت غیر حضوری با حضور اعضای هیات علمی و دستیاران گروه برگزار می شود.

 • جلسه کنفرانس و ژورنال کلاب پزشکی اجتماعی

  جلسه ژورنال کلاب و کنفرانس گروه پزشکی اجتماعی پنج شنبه 2 دی راس ساعت 9 تا 12 از طریق سامانه مجازی BBB بصورت غیر حضوری با حضور اعضای هیات علمی و دستیاران گروه برگزار می شود.