رفتن به محتوای اصلی
x
 • دفاع از پایان نامه

  جلسه دفاع از پایان نامه دکتر مهشید فرشیدنژاد دستیار گروه داخلی در تاریخ 1401/5/20با عنوان " بررسي عوامل مرتبط با بروز AF

 • دفاع از پایان نامه

  جلسه دفاع از پایان نامه دکتر سعید رضایی دستیار فوق تخصصی گروه داخلی با عنوان "مرور سیستماتیک برای بررسی اثر پیوند اتولوگ سلولهای بنیادی مغز استخوان در درمان بیماری ریشتر سندرم CLL " به راهنمایی دکتر مهران شریفی در تاریخ 1401/5/12 برگزار شد

 • دفاع از پایان نامه

  جلسه دفاع از پایان نامه خانم سارا صفری کارورز گروه داخلی با عنوان " بررسی ویژگی های دموگرافیک و درمانهای دریافتی بیماران وگنر مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا از سال 1392 تا 1399 " به راهنمائی دکتر بهرام پاکزاد در تاریخ 1401/5/10 در کلاس درس الزهرا برگزار شد 

 • دفاع از پایان نامه

  جلسه دفاع از پایان نامه خانم سارا حاجی هاشمی کارورز گروه داخلی با عنوان " بررسی ارزش نسبت نوتروفیل به لنفوسیت در پیش آگهی بیماران مبتلا به سرطان سینه مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهدا