رفتن به محتوای اصلی
x
 • برنامه کلاس های اینترن های طب اورژانس در فروردین ماه 1403

  کلاسهای کارورزان طب اورژانس در فروردین 1403 به شرح زیر در ساعت 9:30 صبح و در مجموعه کلاس های بیمارستان الزهرا(س) برگزار میشود:

  1403/1/19 مدرس :آقای دکتر اسماعیلیان/مبحث  BLS/ACLS

  1403/1/20مدرس :آقای دکتر معصومی/مبحث ATLS

  1403/1/25مدرس : آقای دکتر خواجه باشی/مبحث LOC 

  1403/1/26مدرس: آقای دکتر مهدی نصراصفهانی/ مبحث Shock

  لازم بذکر است حضور تمامی کارورزان بغیر از کارورزان کشیک همان روز در کلاس ها الزامی است و در صورت هر غیبت 2 نمره از نمره نهایی کسر خواهد شد.

 • جلسه دفاع از پایان نامه کارورز طب اورژانس آقای یزدان بختیاری

  ​​جلسه دفاع از پایان نامه کارورز طب اورژانس آقای یزدان بختیاری به راهنمایی آقایان دکتر کیهان گلشنی و دکتر مهدی نصراصفهانی با عنوان"مقایسه شاخص های کلیدی مدیریت اجرایی در اورژانس بیمارستان های کشور بین سال 1398 ( قبل از پاندمی کویید 19) با سال 1399 ( در زمان پاندمی کویید 19) " در روز سه شنبه تاریخ 1402/12/22ساعت 9:30 در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) برگزار می گردد.

 • جلسه دفاع از پایان نامه کارورز طب اورژانس آقای مهران حدادی

  ​​جلسه دفاع از پایان نامه کارورز طب اورژانس آقای مهران حدادی به راهنمایی آقایان دکتر علیرضا ابوطالبی و دکتر مهدی نصراصفهانی با عنوان" comparison of a domestic product of endotracheal tube holder (modified sample of locktite tube holder) with the foreign sample and the traditional method of fixing the endotracheal tube with ribbon gauze and adhesive tape" در روز سه شنبه تاریخ 1402/12/22ساعت 9:00  در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) برگزار می گردد.

 • برنامه کلاس های اینترن های طب اورژانس در اسفند ماه 1402

  کلاسهای کارورزان طب اورژانس در اسفند 1402 به شرح زیر در ساعت 9:30 صبح و در مجموعه کلاس های بیمارستان الزهرا(س) برگزار میشود:

  1402/12/5 مدرس :آقای دکتر گلشنی /مبحث ATLS

  1402/12/7 مدرس :آقای دکتر برومند/ مبحث Shock

  1402/12/10 مدرس : آقای دکتر مجیدی نژاد/مبحث  BLS/ACLS

  1402/12/13 مدرس: آقای دکتر حیدری/ مبحث LOC 

  لازم بذکر است حضور تمامی کارورزان بغیر از کارورزان کشیک همان روز در کلاس ها الزامی است و در صورت هر غیبت 2 نمره از نمره نهایی کسر خواهد شد.