رفتن به محتوای اصلی
x

 • جلسه دفاع از پایان نامه کارورز طب اورژانس خانم فائزه بحرینی

  ​​جلسه دفاع از پایان نامه کارورز طب اورژانس خانم دکتر فائزه بحرینی به راهنمایی آقایان دکترمهدی نصر و دکتر بابک معصومی با عنوان" بررسی نگرش اعضای تیم احیا و همراهان بیمار نسبت به حضور بستگان درجه یک بیمار در حین عملیات احیای قلبی ریوی در اورژانس بیمارستان های اصفهان" در روز چهارشنبه به تاریخ 1401/6/30ساعت 9 صبح در مرکز آموزشی درمانی کاشانی برگزار گردید.

 • برنامه کلاس های اینترن های طب اورژانس در مهر ماه 1401

  کلاس های کاروزان طب اورژانس در شهریور ماه 1401 به شرح زیر در مجموعه کلاس های بیمارستان الزهرا (س) برگزار می شود:

  1401/7/2  مدرس: آقای دکتر مجیدی نژاد / مبحث LOC

  1401/7/4  مدرس: آقای دکتر گلشنی / مبحث shock

  1401/7/6 مدرس: آقای دکتر عزیزخانی /مبحث ATLS  

  1401/7/10 مدرس: آقای دکتر مهدی نصراصفهانی /مبحث BLS/ACLS

  • لازم به ذکر است حضور تمامی کارورزان بغیر از کارورزان کشیک همان روز در کلاس الزامی است و در صورت هر غیبت 2 نمره از نمره نهایی کسر خواهد شد.

 • جلسه دفاع از پایان نامه کارورز طب اورژانس خانم مهسا کبیریان

  ​​جلسه دفاع از پایان نامه کارورز طب اورژانس خانم دکتر مهسا کبیریان به راهنمایی آقایان دکتر رضا عزیزخانی و دکتر محمد نصراصفهانی با عنوان" روابط چندگانه تاب آوری بر شفقت به خود، خود کنترلی و سبک های حل مساله در کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی شهر اصفهان" در روز چهارشنبه به تاریخ 1401/6/2ساعت 9 صبح در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) برگزار می گردد.

 • برنامه کلاس های اینترن های طب اورژانس در شهریور ماه 1401

  کلاس های کاروزان طب اورژانس در شهریور ماه 1401 به شرح زیر در مجموعه کلاس های بیمارستان الزهرا (س) کلاس شماره 2 ساعت 9 صبح برگزار می شود:

  1401/6/2  مدرس: آقای دکتر مجید زمانی / مبحث ATLS  

  1401/6/3  مدرس: آقای دکتر مهرداد اسماعیلیان / مبحث BLS/ACLS

  1401/6/7 مدرس: آقای دکتر امید احمدی / مبحث LOC

  1401/6/9 مدرس: آقای دکتر علیرضا ابوطالبی /مبحث shock

  لازم به ذکر است حضور تمامی کارورزان بغیر از کارورزان کشیک همان روز در کلاس الزامی است و در صورت هر غیبت 2 نمره از نمره نهایی کسر خواهد شد.