رفتن به محتوای اصلی
x
 • برنامه کلاس های اینترن های طب اورژانس در خرداد ماه 1402

  کلاسهای کارورزان طب اورژانس در خرداد ماه 1402به شرح زیر در ساعت 9:30 و در مجموعه کلاس های بیمارستان الزهرا(س) برگزار میشود:

   

  1402/3/3 مدرس :آقای دکتر سهرابی/ مبحث  BLS/ACLS

  1402/3/4 مدرس : آقای دکتر مجیدی نژاد/ مبحث Shock

  1402/3/7 مدرس:آقای دکتر زمانی/ مبحث ATLS

   1402/3/8 مدرس :آقای دکتر مهدی نصراصفهانی / مبحث LOC 

 • جلسه دفاع از پایان نامه کارورز طب اورژانس آقای محمدامین حبیبی

  ​​جلسه دفاع از پایان نامه کارورز طب اورژانس آقای محمدامین حبیبی به راهنمایی آقای دکتر کیهان گلشنی با عنوان" مقایسه اعتبار آی سی مد و ندوکس در تعیین میزان شلوغی اورژانس بیمارستان های الزهرا و کاشانی در سال 1401 " در روز دوشنبه به تاریخ 1402/03/01 ساعت 9:30 صبح در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) برگزار گردید.

 • برنامه کلاس های اینترن های طب اورژانس در اردیبهشت ماه 1402

  کلاسهای کارورزان طب اورژانس در اردیبهشت ماه 1402به شرح زیر در ساعت 9:30 و در مجموعه کلاس های بیمارستان الزهرا(س) برگزار میشود:

   

  1402/2/5 مدرس :آقای دکتر برومند/ مبحث Shock  

  1402/2/7 مدرس : آقای دکتر اسماعیلیان/ مبحث LOC 

  1402/2/10 مدرس:آقای دکتر عزیزخانی/ مبحث ATLS

   1402/2/11 مدرس :آقای دکتر فرقانی مبحث BLS/ACLS

 • برنامه کلاس های اینترن های طب اورژانس در اسفند ماه 1401

  کلاسهای کارورزان طب اورژانس در اسفند ماه 1401 به شرح زیر در ساعت 9:30 و در مجموعه کلاس های بیمارستان الزهرا(س) برگزار میشود:

  1401/12/2 مدرس :خانم دکتر کوشکیان / مبحث BLS/ACLS 

  1401/12/3 مدرس : آقای دکتر خواجه باشی/ مبحث ATLS

  1401/12/4 مدرس:آقای دکتر محمدی / مبحث Shock

   1401/12/7 مدرس :خانم دکتر رحیمی نیک / مبحث LOC