رفتن به محتوای اصلی
x
 • برنامه کلاس های اینترن های طب اورژانس در خرداد ماه 1403

  کلاسهای کارورزان طب اورژانس در خرداد ماه 1403 به شرح زیر در ساعت 9:30 صبح و در مجموعه کلاس های بیمارستان الزهرا(س) برگزار میشود:

   

  1403/2/10 مدرس :آقای دکتر بررومند/مبحث ATLS

  1403/2/12:خانم دکتر نصری/مبحث BLS/ACLS

  1403/2/13مدرس : آقای دکتر مجیدی نژاد/مبحث LOC

  1403/2/17مدرس: آقای دکتر معصومی/ مبحث Shock

  1403/2/25مدرس: آقای دکتر ابوطالبی/ مبحث Anaphylaxia

 • برنامه کلاس های اینترن های طب اورژانس در اردیبهشت ماه 1403

  کلاسهای کارورزان طب اورژانس در اردیبهشت ماه 1403 به شرح زیر در ساعت 9:30 صبح و در مجموعه کلاس های بیمارستان الزهرا(س) برگزار میشود:

  1403/2/10 مدرس :آقای دکتر سهرابی/مبحث  BLS/ACLS

  1403/2/12:آقای دکتر محمدی/مبحث LOC 

  1403/2/13مدرس : خانم دکتر کوشکیان /مبحث Anaphylaxia

  1403/2/17مدرس: خانم دکتر رحیمی نیک/ مبحث Shock

  1403/2/25مدرس: آقای دکتر فرقانی/ مبحث ATLS

 • برنامه کلاس های اینترن های طب اورژانس در فروردین ماه 1403

  کلاسهای کارورزان طب اورژانس در فروردین 1403 به شرح زیر در ساعت 9:30 صبح و در مجموعه کلاس های بیمارستان الزهرا(س) برگزار میشود:

  1403/1/19 مدرس :آقای دکتر اسماعیلیان/مبحث  BLS/ACLS

  1403/1/20مدرس :آقای دکتر معصومی/مبحث ATLS

  1403/1/25مدرس : آقای دکتر خواجه باشی/مبحث LOC 

  1403/1/26مدرس: آقای دکتر مهدی نصراصفهانی/ مبحث Shock

  لازم بذکر است حضور تمامی کارورزان بغیر از کارورزان کشیک همان روز در کلاس ها الزامی است و در صورت هر غیبت 2 نمره از نمره نهایی کسر خواهد شد.

 • جلسه دفاع از پایان نامه کارورز طب اورژانس آقای یزدان بختیاری

  ​​جلسه دفاع از پایان نامه کارورز طب اورژانس آقای یزدان بختیاری به راهنمایی آقایان دکتر کیهان گلشنی و دکتر مهدی نصراصفهانی با عنوان"مقایسه شاخص های کلیدی مدیریت اجرایی در اورژانس بیمارستان های کشور بین سال 1398 ( قبل از پاندمی کویید 19) با سال 1399 ( در زمان پاندمی کویید 19) " در روز سه شنبه تاریخ 1402/12/22ساعت 9:30 در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) برگزار می گردد.