رفتن به محتوای اصلی
x

 • برنامه کلاس های اینترن های طب اورژانس در تیر ماه 1401

  کلاس های کاروزان طب اورژانس در تیر ماه 1401 به شرح زیر در مجموعه کلاس های بیمارستان های الزهرا (س) ساعت 9 صبح برگزار می شود:

  1401/4/2  مدرس: آقای دکتر داود محمدی / مبحث Shock 

  1401/4/4  مدرس: آقای دکتر امیربهادر برومند / مبحث ATLS

  1401/4/5 مدرس: آقای دکتر محسن فرقانی  / مبحث BLS / ACLS

  1401/4/14مدرس: آقای دکتر سعید مجیدی نژاد  / مبحث LOC

  لازم به ذکر است حضور تمامی کارورزان بغیر از کارورزان کشیک همان روز در کلاس الزامی است و در صورت هر غیبت 2 نمره از نمره نهایی کسر خواهد شد.

 • برنامه کلاس های اینترن های طب اورژانس در خرداد ماه 1401

  کلاس های کاروزان طب اورژانس در خرداد ماه 1401 به شرح زیر در مجموعه کلاس های بیمارستان های الزهرا (س) ساعت 9 صبح برگزار می شود:

  1401/3/2  مدرس: آقای دکتر کریم سهرابی / مبحث BLS / ACLS

  1401/3/4  مدرس: آقای دکتر محمد نصراصفهانی / مبحث ATLS

  1401/3/8  مدرس: آقای دکتر فرهاد حیدری / مبحث LOC

  1401/3/9  مدرس: آقای دکتر بابک معصومی / مبحث Shock

  1401/3/12 مدرس: آقای دکتر مجید زمانی / مبحث Brain CT

 • برگزاری شورای گروه

  شورای گروه طب اورژانس در تاریخ 1401/2/20 در ساعت 9:30 در مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) برگزار گردید.

 • برنامه کلاس های اینترن های طب اورژانس در اردیبهشت ماه 1401

  کلاس های کارورزان طب اورژانس در اردیبهشت ماه 1401 به شرح زیر در مجموعه کلاس های بیمارستان الزهرا(س) ساعت 8:30 صبح برگزار می شود:

  1401/2/1   مدرس: آقای دکتر مجید زمانی / مبحث ATLS

  1401/2/4   مدرس: آقای دکتر مهدی نصراصفهانی / مبحث shock

  1401/2/5   مدرس: آقای دکتر مجید زمانی / مبحث: Brain CT