رفتن به محتوای اصلی
x

 • آزمون اکسترن

  آزمون عملی و نظری اکسترن در تاریخ 1400/7/10 ساعت 12 ظهر در مرکز تدبیر برگزار می گردد.

 • برنامه آنکال و کشیک و برنامه درسی دستیاران مهر 1400

  برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران و تقسیم بندی دستیاران و کلاس دستیاران مهر ماه  بروی سایت می باشد .

 • آزمون اکسترن

  آزمون عملی و نظری اکسترن گروه بیماریهای مغز واعصاب مورخ 20 شهریور 1400 ساعت 12 ظهر در سالن تدبیر برگزار می گردد.

 • جلسه شورای پژوهشی

  جلسه شورای پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات بصورت مجازی مورخ 30 شهریور 1400 ساعت 12 ظهر در مرکز پزشکی کاشانی برگزار می گردد.