رفتن به محتوای اصلی
x
 • جلسه شورای گروه

  جلسه شورای گروه جراحی روز دوشنبه مورخ 13403/3/21 ساعت 7:15 صبح در دفتر ریاست بیمارستان الزهرا برگزار می گردد .

 • جلسه شورای پژوهشی

  جلسه شورای پژوهشی گروه جراحی روز دوشنبه مورخ 1403/2/10 ساعت 7:30 در کلاس شماره 4 بیمارستان الزهرا برگزار می گردد .

  جهت طرح عنوان پروپوزال های دستیاران

 • جلسه شورای پژوهشی

  جلسه شورای پژوهشی گروه جراحی روز د وشنبه مورخ 1403/2/3 ساعت 7:30 در کلاس درس بیمارستان الزهرا (س) برگزار می گردد .

 • جلسه شورای گروه

  جلسه شورای گروه جراحی روز دوشنبه مورخ 13403/1/27 ساعت 7:15 صبح در دفتر ریاست بیمارستان الزهرا برگزار می گردد .