رفتن به محتوای اصلی
x
 • جلسه شورای پژوهشی

  جلسه شورای پژوهشی گروه جراحی روز دوشنبه مورخ 1402/7/10 ساعت 7:30 کلاس پاتولوژی بیمارستان الزهرا برگزار می گردد.

  -دفاع از مقاله پایان نامه دکتر سربلوک زاده به راهنمایی آقای دکتر طالب زاده

  -طرح پروپوزال دکتر گلشنی به راهنمایی آقای دکتر ابدالی

 • جلسه شورای پژوهشی

  جلسه شورای پژوهشی گروه جراحی روز دوشنبه مورخ 1402/7/3 ساعت 7:30 صبح در کلاس پاتولوژی بیمارستان الزهرا (س) برگزار می گردد .

  دفاع از پایان نامه آقای فصاحت به راهنمایی آقای دکتر طالب زاده

  طرح پروپوزال خانم حمودی به راهنمایی آقای دکتر محسن میرمحمدصادقی

 • جلسه شورای گروه

  جلسه شورای گروه جراحی روز دوشنبه مورخ 1402/6/13 ساعت 7:15 صبح در دفتر ریاست بیمارستان الزهرا برگزار می گردد .

 • جلسه شورای پژوهشی

  جلسه شورای پژوهشی گروه جراحی روز دوشنبه مورخ 1402/5/23 ساعت 7:30 صبح در کلاس درس شماره 4 بیمارستان الزهرا برگزار می گردد .

  -دفاع از پایان نامه اینترن خانم شهرزاد خدایوندی

  -طرح پروپوزال آقای دکتر امامی رزیدنت گروه جراحی