رفتن به محتوای اصلی
x

تماس با گروه جراحی عمومی

ایمیل: surgery@med.mui.ac.ir

وب سایت:https://med-new.mui.ac.ir/fa/jarahi

آدرس :خیابان شهدای صفه مرکز آموزشی درمانی الزهرا گروه جراحی عمومی

شماره تماس: 36201995 – 031

کدپستی:81746