رفتن به محتوای اصلی
x
 • جلسه دفاع از پایان نامه دکتری انگل شناسی

  جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد فتح اله زاده دانشجوی دکتری انگل شناسی تحت عنوان" تولید کوکتل DNA واکسن نوترکیب کد کننده ژنهای GR14 و ROP13 علیه توکسوپلاسما گوندی و تعیین اثر القای پاسخ ساینوکاینی IL-22 و IL-17 در موشهای BALB/c "به راهنمای آقای دکتر عباسعلی اسکندریان و آقای دکتر احسان احمدپور سه شنبه مورخ 1401/4/21 در سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی برگزار می گردد.

 • جلسه پیش دفاع از پایان نامه دکتری انگل شناسی

  جلسه دفاع از پایان نامه آقای غلامرضا پورشهبازی دانشجوی دکتری انگل شناسی تحت عنوان" بررسی آلودگی انسان، حیوان (سگ و گربه) و خاک به انگل توکسوکارا در استان اصفهان در سال 1401-1400" به راهنمایی آقای دکتر حسین یوسفی سه شنبه مورخ 1401/4/7 ساعت 10 در سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی برگزار می گردد.

 • جلسه پیش دفاع از پایان نامه دکتری انگل شناسی

  جلسه پیش دفاع از پایان نامه آقای غلامرضا پورشهبازی دانشجوی دکتری انگل شناسی تحت عنوان" بررسی آلودگی انسان، حیوان( سگ و گربه) و خاک به انگل توکسوکارا در استان اصفهان در سال 1401-1400" به راهنمایی آقای دکتر حسین یوسفی سه شنبه مورخ 1401/3/24 ساعت 10 در سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی برگزار می گردد.

 • جلسه دفاع از پروپزال کارشناسی ارشد قارچ شناسی

  جلسه دفاع از پروپزال خانم مرضیه اسماعیل پور جونقانی دانشجوی کارشناسی ارشد قارچ شناسی تحت عنوان" بررسی اثرات ضد قارچی زعفران" به راهنمایی آقای دکتر رسول محمدی سه شنبه مورخ 1401/3/3 ساعت 10 در سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی برگزار می گردد.