رفتن به محتوای اصلی
x
 • جلسه دفاع

  جلسه دفاع از پایان نامه خانم الهام مالکی دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی با عنوان" بررسی و مقایسه اثر ضد لیشمانیایی عصاره های هیدرولیکی برگ، ریشه، دانه گیاه آراقیطون" به راهنمایی خانم دکتر صدیقه صابری روز سه شنبه مورخ 1402/6/28 ساعت 10 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار گردید.

 • جلسه دفاع

  جلسه دفاع از پروپزال خانم طیبه ولدی دانشجوی کارشناسی ارشد قارچ  شناسی با عنوان" تعیین فراوانی و عوامل اتیولوژیک ولوواژینیت کاندیدایی و بررسی اثر ضد قارچی کاپریلیک اسید در مقایسه با فلوکونازول وکلوتریمازول بر روی گونه های جدا شده در شرایط آزمایشگاهی" به راهنمایی خانم دکتر مهرنوش ماهرالنقش سه شنبه مورخ 1402/5/3 ساعت 10 در سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی برگزار می گردد.

 • جلسه دفاع

  جلسه دفاع از پروپزال خانم زهرا اسکندری دانشجوی کارشناسی ارشد قارچ شناسی با عنوان"بررسی فعالیت (تاثیر) ضد قارچی متابولیت های تولید شده توسط سویه های استرپتوماسیس بر روی ایزوله های بالینی Aspergillus flavus  و Aspergillus  famigatus " به راهنمائی خانم دکتر پروین دهقان روز سه شنبه مورخ 1402/4/6 ساعت 8 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

 • ژورنال کلاب

  جلسه ژورنال کلاب با موضوع" ترکیبات دو حلقه ای آزیتیدین بر عفونت توکسوپلاسما گوندی حاد و مزمن از طریق مهار آنزیم فنیل آلانین t-RNA سنتتاز،موثر است" با ارائه خانم مریم رحمانی دانشجوی دکتری انگل شناسی سه شنبه مورخ 1402/4/6 ساعت 10 در سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی برگزار می گردد.