رفتن به محتوای اصلی
x
 • برنامه علمی کنگره آزمایشگاه و بالین

   کنگره  آزمایشگاه و بالین  ازتاریخ 16 بهمن ماه آغاز میشود ( برنامه علمی)

 • ژورنال کلاب هفتگی 6 بهمن ماه

  ژورنال کلاب این هفته چهارشنبه 6 بهمن ماه ساعت ۱۲ با ارایه خانم رضایت دانشجوی دکترای ایمنی شناسی در  اتاق سمینار گروه برگزار  شد.

  عنوان ارایه :

  Transplantation of human amniotic epithelial cells promotes morphological and functional regeneration in a rat uterine scar model

 • جلسه شورای گروه-5بهمن ماه

   طبق مصوبه شورای گروه سه شنبه ۵ بهمن  ماه ساعت ۱۲/۳۰ در سالن شورای گروه جلسه  شورای گروه جهت  بررسی نظرات  آموزشی  و پژوهشی و اجرایی همکاران برگزار شد.

 • جلسه شورای گروه هفته آخر دی ماه

  جلسه شورای گروه روزسه شنبه 28 دیماه  با حضور اکثریت همکاران محترم گروه برگزار شد و در این جلسه نامه های رسیده در موضوعات مختلف  و دروس نیمسال دوم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.